Duhovna oskrba kot element celostne oskrbe starejših oseb z demenco

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Datum & čas

28/9/2022

17:00

Lokacija

Spletno okolje

17.00 - 17.05

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17.05 - 18.00

Duhovna oskrba kot element celostne oskrbe starejših oseb z demenco doc.. dr. Nataša Mlinar Reljić, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru

18.00 - 18.30

Razprava

18.30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Dr. Nataša Mlinar Reljić je diplomirana medicinska sestra in prva doktorica znanosti s področja zdravstvene nege, ki je doktorirala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM). Je višja predavateljica za področje zdravstvene nege in oskrbe na FZV UM. Je nosilka učnih enot Spiritualna oskrba v zdravstveni negi, Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, Zaključno delo in sonosilka učne enote Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu. Na FZV UM je predstojnica Katedre za zdravstveno nego. Njeno raziskovalno delo temelji predvsem na kvalitativnem pristopu in zajema raziskovanje duhovne in psihološke dimenzije posameznika. Ukvarja se z raziskovanjem čustev, občutkov, doživljanj pacientov, svojcev in medicinskih sester.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Število mest je omejeno na 80.

Kotizacije ni. Povezavo do srečanja boste prejeli po e-pošti.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Programsko organizacijski odbor: mag. Barbara Kegl, Irena Šumak, dr. Boris Miha Kaučič

Vljudno vabljeni,

Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič