DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

E sekcijapzzv@gmail.com
Datum & čas

10/6/2021

08:00

Lokacija

Debeli rtič (v primeru poslabšanja epidemiološke situacije se bo strokovno srečanje z volitvami izvedlo na daljavo)

8.00–8.50

Prihod in registracija udeležencev

9.00–9.10

Uvodni pozdrav

1. SKLOP Moderatorka: Sanja Vrbovšek

9.15–9.35

Kaj pomeni Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 za delo na področju zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov? Katja Povhe Jemec, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

9.35–9.55

Kako izvajanje vzgoje za zdravje v šolskem okolju naslavlja nezdrave življenjske navade otrok in mladostnikov? Katja Štajner, dipl. m. s., ZD Piran; Irena Žerjal, prof. razrednega pouka, OŠ Sečovlje; Sara Herceg, prof. razrednega pouka, OŠ Sečovlje

9.55–10.15

Učenje otrok o zdravi prehrani s pomočjo igralnih kart, družabnih iger in risb Barbara Ozbič Kirijakopulos, uni. dipl. inž. živil. tehnol., dietetičarka, ZD Maribor

10.15–10.30

Razprava

10.30–11.00

Predstavitev kandidatne liste za novo mandatno obdobje

Izvedba volitev predsednika in izvršilnega odbora sekcije za obdobje 2021–2025

Odmor za kavo

2. SKLOP Moderatorka: Andreja Kvas

11.00–12.00

Izvajanje družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti v centrih za krepitev zdravja Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg., ZD Piran; viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., ZD Maribor; Andreja Bavčer, dipl. m. s., ZD Nova Gorica

12.00–12.30

Timski pristop obravnave prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov Breda Prunk Franetič, dr. med., spec. šolske medicine, Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS, Debeli rtič

12.30-13.00

Obravnava otroške debelosti v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični Ksenija Pavc Mikec, mag. zdrav. nege, dipl. m. s., ZD Novo mesto; doc. dr. Ruža Pandel Mikuš, viš. med. ses., prof. soc. ped., spec. klin. diet., UL Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Magdalena Urbančič, dr. med., spec. ped., Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

13.00–13.15

Razprava

13.15–14.00

Odmor za kosilo

3. SKLOP Moderatorka: Tadeja Bizjak

14.00–14.30

Kako poteka obravnava otrok s prisotno debelostjo na Pediatrični kliniki? doc. dr. Primož Kotnik, dr. med., spec. ped., Pediatrična klinika Ljubljana

14.30–15.00

Pneumokokne okužbe doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med. spec.

15.00–15.15

Razprava

15.15–15.30

Izid volitev in zaključek srečanja

Splošne informacije

Programski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar,  Andreja Kvas, Ksenija Noč, Majda Šmit, Sanja Vrbovšek
Organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar,  Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, Sanja Vrbovšek.

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta, plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razlika do polne cene se krije iz naslova plačanih članarin. (Vključuje prehrano med odmori in recenzirani zbornik srečanja).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 – 10062021.

Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence

Prijava

Prijave potekajo preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije po e-pošti: Majda Šmit sekcijapzzv@gmail.com