Domovi zdravstvenih delavcev kot prizorišča notranjih nemirov

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

30/10/2023

14:30

Lokacija

Online

Predavateljica: Marjana Peganc, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Zdravstveni delavci so pri svojem delu neprestano v vlogi pomočnikov drugim. Tudi ko zaprejo vrata svojih delovnih mest, s svojimi vlogami nadaljujejo na cesti, v družbi svojcev in svojih najbližjih. Vsaki medicinski sestri so poznane npr. naslednje besede »Zbolela je mama, ti si medicinska sestra, saj boš uredila pregled, recept,…?«
Posledica tega razdajanja drugim pa zdravstvene delavce vodi v izgorelost, pri čemer pa se ne zmorejo osredotočati na svojo družino, predvsem otroke. Nimajo moči, da bi poiskali svoje otroke v njihovih čustvenih svetovih, se za njih zanimati, jih spremljati in se z njimi veseliti njihovih uspehov ter sočustvovati z njimi ob njihovih porazih.
Izobraževanje želi prebuditi zdravstvene delavce v zavestne starše, jim ponuditi razumevanje in slišanost v njihovih starševskih potrebah. Z izobraževanjem želimo osvetliti rane, ki so nastale v otroštvu nas vseh. Te rane nas zaznamujejo in vodijo v vseh odraslih odnosih in nas ženejo v neprestano pehanje za uspešnostjo in neverjetno potrebo pomagati drugim in ob tem čim bolj nase. Želimo, da vsi zdravstveni delavci, ki so starši (ali bodo to še postali) in stari starši, poglobijo zavedanje veličine starševstva. Njihova naklonjenost otrokom jih bo pripeljala do ozdravitve njihovih otroških ran. Noben drug sistem ni tako zdravilen, kot je družinski sistem, pa čeprav se vse okrog zdravstvenih delavcev ukvarja z zdravljenjem.

14.30 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.15

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

15.15 - 16.00

Rane, kot dediščina matere in očeta

16.00 - 16.45

Posledice podedovanih ran v odraslih odnosih

16.45 - 17.00

Vprašanja

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 18.00

Prekinitev odnosa in njegova ponovna vzpostavitev

18.00 - 18.45

Raziskovanje otroka

18.45 - 19.20

Oblikovanje nove zapuščine

19.20 - 19.30

Vprašanja, diskusija in zaključek

Splošne informacije

Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice – Zveze je cena izobraževanja s 50% popustom kar znaša 15 €, za nečlane Zbornice – Zveze znaša plačilo 30 € (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Ob Prijavi obvezno napišite svoj mail, kamor vam bomo poslali povezavo in potem potrdilo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-celje.si