Dihalna podpora pri kritično bolnih pacientih

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

15/4/2021

08:30

Lokacija

preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

UVOD

09.10 – 09.40

Oskrba dihalne poti v enoti intenzivne terapije doc. dr. Andrej Markota, dr. med., UKC Maribor

09.40 – 10.10

10 zakaj, 10 zato dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis., UKC Ljubljana

10.10 – 10.40

Vloga medicinske sestre pri nadzoru (monitoringu) ventilatorja in spremljanje ETCo2/VCo2 Anton Justin, mag. zdr. nege, Klinika Golnik

10.40 – 11.10

Metoda zdravljenja z inhalacijskim plinom NO (dušikov oksid) v enoti intenzivne terapije. dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis., UKC Ljubljana

11.10 – 11.40

Vloga medicinske sestre pri aplikaciji inhalacijskega plina NO (dušikov oksid) v enoti intenzivne terapije Goranka Beguš, dipl. m. s., UKC Ljubljana

11.40 – 11.50

Sponzorsko predavanje

11.50 – 12.00

ODMOR

12.00 – 12.10

Sponzorsko predavanje

11.45 – 12.15

Neinvazivna dihalna podpora z visokimi pretoki kisika preko nosne kanile "high flow oxygen therapy". asist. Jernej Mori, mag. zdr. nege., UKC Maribor

12:15 - 12:45

Obračanje bolnika na trebuh "proning" Lidija Vidmar, dipl.m.s., SB Jesenice

12:45 - 13:15

Zakaj torakalna drenaža in kaj opazovati Tanja Podlipnik, dipl.m.s., Klinika Golnik

13.15 – 13.25

Sponzorsko predavanje

13.25 – 13.35

Razprava

13.35 -13.45

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 020150258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi dan pred dogodkom. Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si V primeru, da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Dihalna podpora pri kritično bolnih pacientih.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Anton Justin, Jernej Mori
Organizacijski odbor: Jernej Mori, Anton Justin

Vljudno vabljeni!
Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege