Dermatovenerologija v Sloveniji danes – sodobni pristopi in izzivi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

T 01 522 86 76 E franka.kulas@kclj.si
Datum & čas

5/4/2024

08:00

Trajanje: dni
Lokacija

Rimske Terme, Toplice 10, 3272 Rimske Toplice

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.50

Registracija udeležencev

8.50 - 9.00

Pozdravni nagovor Jelen Anita, predsednica SS

Atipične rane Moderatorica: Anita Jelen

9.00 - 9.30

Atipične rane v dermatovenerologiji Prim. doc. dr. Planinšek Ručigaj Tanja, dr. med., višja svetnica

9.30 - 10.00

Hidradenitis Supurattiva Izr. prof. dr. Dolenc Voljč Matejaa, dr. med

10.00 - 10.20

Aplikacija bioloških zdravil – pomen in izvajanje edukacije pacientov Flego Marta, viš. m. s.; Pirc Sandra, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

ZN pacienta s HS z vidika kirurške obravnave Đokić Slađana, dipl. m. s.

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.20

Odmor

11.20 - 11.40

Uporaba sodobnih oblog in pomen prehrane pri atipičnih ranah pred. Jelen Anita, dipl. m. s., mag. zdr. nege, ET, QM

11.40 - 13.10

Blazno resno o odnosih Marolt Gaber, EMBA, INLPTA master trainer, poslovni in osebni coach

13.10 - 15.00

Odmor za kosilo

Biološka zdravila in JAK inhibitorji v dermatovenerologiji Moderatorica: Vreček Mojca

15.00 - 15.30

Kronična spontana urtikarija Benko Maja, dr. med.

15.30 - 15.50

ZN pacienta s kronično urtikarijo Vreček Mojca, dipl. m. s., univ.dipl.org., ET

15.50 - 16.20

Sodobni pristopi zdravljenja atopijskega dermatitisa Doc. dr. Starbek Zorko Mateja, dr. med.

16.20 - 16.40

ZN otroka z atopijskim dermatitisom Stankić Gordana, dipl. m. s.; Špendal Petra, sms

16.40 - 16.50

Razprava

16.50 - 18.00

Volitve za dodatne člane IO SS

19.00

Večerja

Sobota, 6.4.2023

Estetska dermatologija in dermatokirurgija Moderatorica: Kulaš Franka

8.00 - 8.40

Registracija

8.40 - 9.00

ZN pacienta pri endovenski operaciji krčnih žil Mag. Kulaš Franka, dipl. m. s., univ. dipl. org.; Ive Maja, dipl. m. s.

9.00 - 9.30

Kirurško zdravljenje malignih kožnih sprememb asis. Lapoša Andrej, dr. med.

9.30 - 9.50

ZN brazgotin dr. Rigler Nataša, univ. dipl. ped., viš. m. s.

9.50 - 10.20

Laserska terapija (znamenja, brazgotine, izrastki, tetovaže, dlake,…) Asis. Žgavec Borut, dr. med.

10.20 - 10.40

Tetovaža areole po rekonstrukciji dojke po karcinomu Dukić Biljana, dipl. m. s.

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.20

Odmor

11.20 - 11.50

Estetska dermatologija - Modna muha ali nujnost Tlaker Vesna, dr. med.

11.50 - 12.20

Kirurgija kože Benković Ana, dr. med.

12.20 - 12.40

ZN pacienta v dermatokirurški ambulanti Dolničar Petra, dipl. m. s.

12.40 - 13.10

Akne Bajuk Vid, dr. med.

13.10 - 13.30

ZN pacienta z aknami Bedeković Sandra, Grilič Tamara, dipl. m. s.

13.30 - 13.45

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene nege.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 380 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 190 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00-00225 05042024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: mag. Franka Kulaš, dipl. m. s., univ. dipl. org. dela, QM; 01 522 86 76; franka.kulas@kclj.si

Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Strokovne sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji.