Delavnice handlinga s predavanjem elementi senzorne integracije dojenčkov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

E patronazna.sekcija@gmail.com
Datum & čas

22/2/2024

14:45

Lokacija

Kletna predavalnica Zbornice - Zveze, Ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 16.45

Elementi senzorne integracije Urša Marzidovšek, dipl. delovni terapevt s specialnimi znanji

16.45 - 17.00

Predstavitev predstavnika

17.00 - 17.20

Odmor za kavo

17.20 - 18.55

Izvedba delavnic Marjana Fajfar dipl.ft s spec. znanji, Klara Olup dipl. ft s spec. znanji, Urša Marzidovšek dipl. d. t. s spec. znanji

Splošne informacije

Udeležba na delavnicah se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Kotizacija z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-22022024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.