ODPOVEDANO! Delavnice handlinga s predavanjem elementi senzorne integracije dojenčkov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

E patronazna.sekcija@gmail.com
Datum & čas

11/4/2024

14:45

Lokacija

DMSBZT Maribor, Center, Industrijska cona Melje, Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 16.45

Elementi senzorne integracije Urša Marzidovšek, dipl. delovni terapevt s specialnimi znanji

16.45 - 17.00

Predstavitev predstavnika

17.00 - 17.20

Odmor za kavo

17.20 - 18.55

Izvedba delavnic Marjana Fajfar dipl.ft s spec. znanji, Klara Olup dipl. ft s spec. znanji, Urša Marzidovšek dipl. d. t. s spec. znanji

Splošne informacije

Udeležba na delavnicah se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Kotizacija z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-11042024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.