Delavnica za izvajalce vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

9/5/2023

07:45

Lokacija

Taborniški dom, Srednja Radovna 18 a, Radovna

7.45 - 8.00

Registracija

8.00 - 8.15

Uvodni pozdrav in razdelitev v skupine

8.15 - 8.30

Razbremenilne igre za delo v razredu

8.30 - 9.30

Interaktivne timske igre

9.30 - 10.00

Razbremenilne igre za delo v razredu

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 12.00

Izvedba komunikacije v razredu

12.00 - 13.00

Kosilo

13.00 - 13.30

Interaktivne timske igre

13.30 - 15.00

Primeri dobrih praks in pasti dela z razredom

15.00 - 16.00

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na delavnicah znaša 180 € z DDV, za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so opravičeni do 50 % popusta in znaša 90 € z DDV (razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Delavnica je v postopku licenčnega vrednotenja točk pri Zbornici – Zvezi.

Vsa nadaljnja navodila sledijo po e-pošti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Obvezna je e – prijava.  Prijave sprejemamo do 30. 4. 2023.

Dodatne informacije

Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,
predsednica DMSBZT Gorenjske