Covid-19 in vse njegove značilnosti

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

1/3/2022

15:50

Lokacija

spletno okolje

15.50

Registracija

16.00

Epidemija covid-19 Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.in Majda Hrastnik dipl.med.ses.

17.00

Značilnosti Covid-19

18.45

Ukrepi za preprečevanje OPZ v času epidemije covid-19

20.30

Problemi pri obvladovanju OPZ in epidemije, Izkušnje iz prakse

21.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

Prijave potekajo preko spletne strani Zbornice Zveze E-prijava.
Prijavite se sami in vpišite svoj pravi email naslov zaradi povezave.

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomislava Kordiš