Četrtkovanje o oskrbi sladkorne bolezni na domu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041-519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

10/2/2022

17:00

Lokacija

Online - google meet

17.00 - 17.05

Priklapljanje, pozdrav udeležencem Moderira: Jana Klavs

17.05 - 17.25

Številna nova zdravila za ljudi s sladkorno boleznijo, zmeda za zdravstvene sodelavce?! Irena Volk

17.25 - 17.45

Glukometri in senzorji – od pikanja do skeniranja! Špela Dolinar

17.45 - 18.05

Prehrana ljudi s sladkorno boleznijo – je tukaj tudi kaj novega? Andreja Semolič Valič

18.05 - 18.25

Ko pride patronažna služba obisk Ines Confidenti, Ula Štolfa, Kristina Premrov

18.25 - 18.45

Zaradi covid okužbe v bolnišnico, domov pa z diabetesom Irena Volk

18.45 - 19.00

Diskusija in vprašanja

Splošne informacije

Cilj izobraževanja:

  • osvežitev znanj in veščin o oskrbi sladkorne bolezni ob odpustu iz bolnišnice in na domu
  • spoznavanje novih smernic za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo na njihovem domu. Predavanje je namenjeno predstavitvi številnih novih zdravil in novih tehnologij za spremljanje vrednosti glukoze v krvi, novostim s področja prehrane pri sladkorni bolezni, ter obvadovanju novih težav povezanih s covid okužbo s katerimi se medicinske sestre na terenu (ali v bolnišničnem okolju) srečujejo.

Prijava

E-prijava za člane Z-Z

E-prijava za nečlane Z-Z

Dodatne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.
Prijavite se na portal za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail, da vam bomo lahko poslali povezavo za predavanje.
Ob prijavi napišite svoj mail, s katerega boste predavanje poslušali. Na dan predavanja, se boste z našo kodo prijavili. Povezavo boste prejeli na dan izobraževanja.

Dodatne informacije: po telefonu 041/519-229 ali e-pošti: janaklavs@gmail.com.

Organizacijski odbor  

Špela Dolinar, Irena Vovk, Andreja Semolič Valič in Jana Klavs

Vljudno vabljeni!