Celostni vpliv pandemije Covid-19 na ginekološko porodniško področje

Organizator

UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Datum & čas

21/1/2021

15:00

Lokacija

Virtualni dogodek

Spoštovani,

vljudno vabljeni na spletni seminar z naslovom: Celostni vpliv epidemije Covid-19 na ginekološko porodniško področje, ki po potekal 21. 01. 2021 med 15.00 in 17.30.

Na seminarju bomo predstavili širok pogled vpliva epidemije na obravnavo žensk na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju ter vpliv koronavirusa na naše bolnice. Seminar bo zaključil častni gost, asist. dr. Zoran Simonović, predstojnik mariborske enote NIJZ.

Vabljeni so vsi zdravstveni delavci, ki delajo v ginekološko porodniških timih, v timih družinskih zdravnikov, drugih specialnostih in študentje ter upokojeni zdravstveni delavci. Ob seminarskem dogajanju si želimo in vas vabimo k razpravi in deljenju izkušenj pri reševanju težav, v katerih smo se znašli zaradi epidemije.

Na izobraževanje se prijavite na spletni strani UKC Maribor: 21. 1. 2021 CELOSTNI VPLIV PANDEMIJE COVID-19 NA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKO PODROČJE – prenos preko video konference – UKC Maribor / s strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja (ukc-mb.si)

Program je poslan na Zdravniško zbornico in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije za pridobitev točk.

 V upanju, da se vidimo, pa čeprav samo elektronsko, in si delimo izkušnje, vas najlepše pozdravljamo.

 Organizacijski odbor srečanja – Maja Pakiž, Milan Reljič, Faris Mujezinović

Moderatorja: Maja Pakiž, Faris Mujezinović

15.00

Kratek uvod

15.05 – 15.20

Obravnava neplodnosti v času SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemije Milan Reljič

15.25 – 15.40

Posebnosti vodenja nosečnosti in priprave na porod v času pandemije Covid-19 - pregled področja in naše izkušnje Veronika Anzeljc, Faris Mujezinović

15.45 – 16.00

Posebnosti obravnave ginekološko onkološke bolnice v času pandemije Covida-19 – pregled področja in naše izkušnje Jure Knez

16.05 – 16.15

Vpliv pandemije Covid-19 na delo v ginekološko porodniškem dispanzerju v UKC Maribor. Andrej Cokan

16.20 – 16.30

Vpliv epidemije Covid-19 na obravnave žensk na sekundarnem nivoju ginekološko porodniškega oddelka SB Ptuj Damijana Bosilj

16.35 – 17.00

Vpliv epidemije Covid-19 na javno zdravje in njeno obvladovanje s cepljenjem Zoran Simonović, predstojnik mariborske enote NIJZ

17.00 – 17.30

Deljenje izkušenj, razprava in zaključki Vsi udeleženci