Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem Covid 19

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Datum & čas

14/4/2022

07:20

Lokacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Linhartova cesta 51, Ljubljana

7.20 - 8.20

Registracija udeležencev Moderatorici: Maja Vrabič, dipl. med. ses., Nataša Kic, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

8.30 - 8.40

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Maja Vrabič, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

8.40 - 9.00

Koronavirusna bolezen 2019 (covid-19) - Vloga rehabilitacije pri bolnikih med Covidom 19 in po njem izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana (vabljen predavatelj)

9.00 - 9.45

Covid 19 okužba – zdravstvena obravnava bolnika iz vidika zdravstvene nege na bolniškem oddelku in na oddelku za intenzivno terapijo predstavitev primera Janja Perme Hajdinjak, dipl. med. ses., mag. posl. in ekon. ved, Asja Jaklič, dipl. med. ses., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana (vabljeni predavateljici)

9.45 - 10.00

Covid-19 pri otrocih Tina Plankar Srovin, dr. med., spec. ped., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana (vabljen predavatelj)

10.00 - 10.15

Žilni zapleti pri covid 19 Marijana Žen – Jurančič, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

10.15 - 10.30

Odvzem brisov za potrditev okužbe s Sars Cov-19 Irena Zupančič Knavs, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

10.30 - 11.00

Organizacija dela v času covidnih razmer Viki Kotar, mag. zdrav. nege, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

11.00 - 11.15

Odmor

11.15 - 11.30

Celostna rehabilitacija pacienta po prebolelem covid-19 doc. dr. Primož Novak, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

11.30 - 11.45

Zapleti po težki obliki covid-19 asist. dr. Katarina Cunder, dr. med., Olga Petrovič, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

11.45 - 12.00

Kožni zapleti po preboleli težji obliki covid-19 Maja Vrabič, dipl. med. ses., Nataša Kic, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

12.00 - 12.15

Rehabilitacijska zdravstvena nega in pristopi Marjeta Cerar, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

12.15 - 12.30

Razprava

12.30 - 13.00

Sponzorji

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.15

Prehranska podpora kot del celostnega rehabilitacijskega programa po Covid-19 dr. Neža Majdič, dr. med., Monika Voršner, mag. dietet., Eva Peklaj, uni. dipl. inž. tehnol., klin. dietet., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

14.15 - 14.30

Rehabilitacijska zdravstvena nega mladostnika po prebolelem covidu-u Jožica Poljanšek, dipl. med. ses., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

14.30 - 14.45

Pacientovo doživljanje in prebolevanje covid 19 ob premestitvi: Študija primera Romana Zupan, dipl. med. ses., Saša Bele, dipl. med. ses. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

14.45 - 15.00

Potek rehabilitacije po prebolelem covid-19 Nejra Subaie, dipl. med. ses., Terme Laško

15.00 - 15.15

Post-covid rehabilitacija v Termah Dobrna – naše izkušnje in izzivi Darja Ratajc, dipl. med. ses., Terme Dobrna

15.15 - 15.30

Odmor

15.30 - 15.45

Fizioterapija pri pacientih po covid-19 na rehabilitaciji Aleksander Zupanc, mag. fiziot., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

15.45 - 16.00

Delovna terapija in rehabilitacija pacientov po prebolelem covid-19 Zdenka Prosič, dipl. del. ter., Andreja Platnar, dipl. del. ter., Ema Zgonc, dipl. del. ter., Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

16.00 - 16.15

Respiratorna fizioterapija pri pacientu po covid-19 Bernarda Hafner, dipl. fiziot., Maša Svoljšak, dipl. fiziot., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

16.15 - 16.30

Prikaz primera socialne obravnave pacienta po covid-19 Katja Ronchi, univ. dipl. soc. del., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

16.30 - 16.45

Psihološke posledice in klinično -psihološka obravnava pacientov po Cov-19 v času rehabilitacije asist. dr. Katja Dular, special. klin. psihologije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

16.45 - 17.00

Razprava in zaključek

17.00 - 17.30

Seja IO Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (I./2022)

Splošne informacije

Namen izvedbe izobraževanja je seznaniti udeležence predvsem o morebitnih zapletih po okužbi, zdravljenju in posebnostih na področjih zdravstvene nege v času prebolevanja in kasneje med rehabilitacijo.

Število mest je omejeno na 30 udeležencev. V primeru večjega zanimanja, se bo strokovni seminar ponovil.

V kolikor epidemiološka situacija ne bo dopuščala zbiranja večih oseb, bo seminar izveden v obliki videokonference, o čemer bo vsak prijavljen obveščen naknadno.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Elektronska prijava je preko spletne aplikacije, do katere dostopate preko spletne strani Zbornice-Zveze. Potekal bo elektronski način registracije udeležencev, zato imejte s seboj člansko izkaznico, številko licence v kolikor jo imate in potrdilo o plačilu kotizacije.

Dodatne informacije

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša:
– za člane Zbornice – Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€,
– za nečlane pa 190€.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na številko 00 0213-14042022, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Maja Vrabič (vrabic.maja@gmail.com)
Nataša Kic (natasa.kic@ir-rs.si)
Klavdija Lah (Klavdija.Lah@thermana.si)

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
Maja Vrabič