Celostna oskrba odraslih pacientov v zunajbolnišnični NMP

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si
Datum & čas

21/3/2024

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 21.3.2024

7.30 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.40

Otvoritev strokovnega seminarja

I. SKLOP – SPREJEM NUJNEGA KLICA, POSTOPKI OŽIVLJANJA IN POREANIMACIJSKA OSKRBA Moderatorja: Andrej Šmon, Thomas Germ

8.40 - 9.00

Sprejem nujnega klica in dispečersko podprto oživljanje Katja Nemec

9.00 - 9.20

Temeljni postopki oživljanja ter vpliv prvih posredovalcev na preživetje Matjaž Mohorič

9.20 - 9.40

Dodatni postopki oživljanja Primož Velikonja

9.40 - 10.00

Poreanimacijska oskrba doc. dr. Peter Radšel

10.00 - 10.10

Demonstracija 1

10.10 - 10.20

Vprašanja in diskusija

10.20 - 10.50

Odmor

II. SKLOP – OSKRBA DIHALNE POTI, UMETNA VENTILACIJA IN APLIKACIJA KISIKA Moderatorja: Peter Černe, Bojan Lešnik

10.50 - 11.10

ABCDE pregled pacienta Luka Brečko

11.10 - 11.30

Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija Bojan Lešnik, Damjan Lešnik

11.30 - 11.50

Pomen kapnometrije in kapnografije Jure Nežmah

11.50 - 12.10

Uporaba pulzne oksimetrije in aplikacija kisika Monika Mulej

12.10 - 12.20

Demonstracija 2

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 14.00

Kosilo

III. SKLOP – ELEKTROKARDIOGRAFIJA, AKUTNI KORONARNI SINDROM IN KARDIOVERZIJA Moderatorja: Gregor Vidrih, Zoran Petrovič

14.00 - 14.20

Snemanje EKG zapisa Branko Kešpert

14.20 - 14.40

Interpretacija EKG zapisa s strani reševalca Aljaž Božič

14.40 - 15.00

Zgodnja obravnava bolnikov z akutnim koronarnim sindromom prim. Matej Marinšek

15.00 - 15.20

Asinhrona in sinhrona kardioverzija Samo Podhostnik

15.20 - 15.30

Demonstracija 3

15.30 - 15.40

Vprašanja in diskusija

15.40 - 16.10

Odmor

IV. SKLOP – VASKULARNI PRISTOP, APLIKACIJA ZDRAVIL IN ZUNAJTELESNA OKSIGENACIJA Moderatorja: Urban Mesec, Andrej Humar

16.10 - 16.30

Vzpostavitev intraosalne poti Gorazd Bregant

16.30 - 16.50

Aplikacija zdravil brez prisotnosti zdravnika Klemen Rebec

16.50 - 17.10

Teoretske osnove zunajtelesne membranske oksigenacije izr. prof. dr. Matej Strnad

17.10 - 17.30

Debrifing v nujni medicinski pomoči Jernej Jeromel

17.30 - 17.50

Demonstracija 4

17.50 - 18.00

Vprašanja in diskusija

19.30

Večerja

Petek, 22.3.2024

8.00 - 8.15

Finale tekmovanja temeljnih postopkov oživljanja in podelitev nagrad

V. SKLOP – PRIKAZI KLINIČNIH PRIMEROV Moderatorja: Andrej Humar, Thomas Germ

8.15 - 8.30

Sindrom zlomljenega srca Leja Lapoši

8.30 - 8.45

Od travme do internistike Ana Brvar, Martin Erlih

8.45 - 9.00

Oskrba pacienta s toplotnim udarom Alex Trojnar

9.00 - 9.15

Sodelovanje prvih posredovalcev z enoto NMP Sevnica Žan Stušek

9.15 - 9.30

Električni udar in uspešna defibrilacija Klemen Rebec, Karin Ivančič

9.30 - 9.45

Od Francije do intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Izola Matic Petrovič

9.45 - 10.00

Pomen spremstva zdravstvenega delavca v nujnem reševalnem vozilu Matija Klanjšek

10.00 - 10.15

Meningokokna sepsa Danijel Matečko

10.15 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor

VI. SKLOP – SISTEMI REŠEVANJA ŽIVLJENJ Moderatorja: Gregor Vidrih, Andrej Šmon

11.00 - 11.15

Netehnične veščine pri obravnavi pacientov Zoran Petrovič

11.15 - 11.30

Obravnava pacienta z mehansko podporo levega srčnega prekata Simon Koletnik

11.30 - 11.45

Najpogostejši tujki v dihalnih poteh, odstranjeni s sukcijskim pripomočkom v domačem okolju Nino Fijačko, Špela Metličar

11.45 - 12.00

Otroci rešujejo življenja Matjaž Livk

12.00 - 12.15

Slovenija oživlja Kristina Brečko, Primož Gradišek

12.15 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 13.30

Kosilo

VII. SKLOP – DELOVANJE IZVRŠILNEGA ODBORA SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU Moderatorja: Zoran Petrovič, Peter Černe

13.30 - 13.50

Rezultati spletne ankete sekcije reševalcev 2024 Gregor Vidrih, asist. Urban Mesec

13.50 - 14.00

Pregled leta 2023 Andrej Šmon

14.00 - 14.10

Pogled v leto 2024 Thomas Germ

14.10 - 14.20

Vprašanja in diskusija

VIII. PSIHOSOCIALNA PODPORA V ZUNAJBOLNIŠNIČNI NMP Moderatorja: Bojan Lešnik, Jernej Jeromel

14.20 - 15.50

Teme okrogle mize:

- Rezultati spletne ankete o psihosocialni podpori in psihološkem stanju reševalcev

- Izkušnje reševalcev po težjih intervencijah

- Psihološko stanje reševalcev z vidika MDPŠ

- Pomen psihosocialne podpore za reševalce

- Primeri dobre prakse psihosocialne podpore iz enot NMP v Sloveniji in širše

- Kako vzpostaviti dostopen in učinkovit sistem psihosocialne podpore za reševalce

15.50 - 15.55

Anketa strokovnega seminarja Gregor Vidrih

15.55 - 16.00

Sklepne besede strokovnega seminarja Thomas Germ

16.00

Zaključek strokovnega seminarja

Dodatni program:

- Razstavljavci s sodobno opremo za reševanje

- Demonstracije dodatnih postopkov oživljanja in oskrbe vitalno ogroženih pacientov

- Simulacije dispečerske službe zdravstva

- Simulacije postopkov oživljanja

- Simulacije vzpostavitve intraosalne poti

- Tekmovanje iz temeljnih postopkov oživljanja in nagrade za najboljše izvajalce

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2024-65-65 in je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–21032024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

smucanjeKope.mp4 – Google Drive

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč: https://www.terme-zrece.eu/si/namestitev preko telefonske številke 03 757 61 00 ali preko elektronske pošte terme@unitur.eu

Dodatne informacije v zvezi s strokovnim seminarjem: sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si