Bolnik z astmo na biološki terapiji v obdobju Covid- 19

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 051 696 088 E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

16/6/2021

17:00

Lokacija

virtualno okolje ZOOM

O izkušnjah in različnih vidikih podpore vašim bolnikom bo tekla tema na seriji dveh srečanj – za medicinske sestre in zdravstvenike, katerih delovni procesi so tesno povezani z bolniki s težko astmo, ki se zdravijo z biološkimi zdravili.

1. dan: sreda, 16.6.2021

17:00

Prijava

17:10

Pozdrav in uvod Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

17:15

Ko astma postane »težka astma«. Kakovost življenja bolnika s težko astmo Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

17:30

Biološka zdravila za težko astmo Irma Čatić, dipl.m.s.; UKC Ljubljana

17:50

Covid-19 in težka astma. Kaj vemo do sedaj? Pregled zadnjih strokovnih objav Tea Močnik, mag. zdr. nege, Klinika Golnik

18:05

Odmor

18:10

Predavanje in interaktivne delavnice #1 Kako lahkotneje do večje učinkovitosti? Darja Šulc Tratar, SiVita As EduCare

19:30

Zaključek

2. dan: četrtek, 17.6. 2021

17:00

Kako se je spremenila obravnava bolnikov s težko astmo na bioloških zdravilih v zadnjem letu? Cepljenje pri bolnikih s težko astmo na biološki terapiji Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

17:15

Model multidisciplinarne obravnave bolnika s težko astmo v klinični praksi doc. dr. Sabina Škrgat

17:30

Skupinska edukacija bolnikov na daljavo tekom obdobja Covid-19: izkušnje iz področja gastroenterologije Carmen Sekulič in Tadeja Polanc, KO za gastroenterologijo na UKC LJ

17:45

Društvo pljučnih bolnikov: predstavitev društva in povezava z zdravstvenim osebjem v luči edukacije kroničnih bolnikov

18:00

Odmor

18:15

Delavnica Skupinske edukacije: kako, zakaj, katere vsebine- tudi v Covid19 razmerah

18:45

Predavanje in interaktivne delavnice #2 Kako lahkotneje do večje učinkovitosti? Darja Šulc Tratar, SiVita As EduCare

19:30

Vtisi in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom iz področja pulmologije, katerih delovni procesi so povezani tudi z bolniki s težko astmo.

Delavnica sprejme omejeno število udeležencev (največ 30 oseb), zato prosimo, da se prijavite čim prej, do vključno  11.6.2021.
(Prednost pri prijavah imajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delujejo v pulmoloških ambulantah).

Za dotično izobraževanje je vložena vloga za odobritev licenčnih točk.

Kotizacije NI.

Prijava

Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.
Prijave in dodatne informacije so možne po telefonu 051 696 088 (delovniki med 15.h in 16.h) ali na info@SiVitaSolutions.com