Asistirana peritonealna dializa v Sloveniji

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Datum & čas

9/1/2020

00:00

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, BTC Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00-16.00

Registracija udeleženk in udeležencev

16.00-16.05

Pozdravni nagovor Bojan Knap

16.05-16.25

Nadomestno zdravljenje pri starostnikih Andrej Škoberne

16.25-16.45

Nadomestno zdravljenje pri starostnikih v Sloveniji Neva Bezeljak, Tjaša Herič

16.45-17.05

Ekonomika nadomestnega zdravljenja pri starostnikih Karmen Janša

17.05-17.25

Algoritem uvrstitve bolnika na asistirano peritonealno dializo Damjan Kovač

17.25-17.45

Kje so težave pri izvajanju asistirane peritonealne dialize na terenu? Andreja Krajnc

17.45-18.05

Model asistirane PD v Veliki Britaniji - primer dobre prakse Dragica Mlinšek

18.05-18.30

Odmor za kavo

18.30-18.50

Asistirana peritonealna dializa v socialno varstvenih zavodih Gabrijela Valenčič

18.50-19.10

Asistirana PD kot seniorska priložnost in del paliative Mateja Lopuh

19.10-20.00

Razprava o asistirani PD: Kaj lahko naredimo takoj in kmalu? Monika Ažman, Robert Ekart, Karmen Janša, Dimitrij Klančič, Bojan Knap, Damjan Kovač, Andreja Krajnc, Sabina Lenarčič, Jelka Lindič, Mateja Lopuh, Dijana Malić, Dragica Mlinšek, Jernej Pajek, Gabrijela Valenčič in vsi prisotni

20.00

Večerja in druženje

Splošne informacije

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Strokovni program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja za pedagoške točke pri Zbornici Zvezi.

Kotizacije za srečanje ni.

Organizator si dopušča možnost spremembe programa.

Prijava

Prijave: obvezna prijava preko E- prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze, najkasneje do 06.01.2020.

Dodatne informacije

Ob registraciji potrebujete potrdilo o vplačani kotizaciji, člansko izkaznico Zbornice Zveze, če ste član Zbornice – Zveze in številko licence.