Alzheimerjeva bolezen: Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19

Organizator

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Spominčica – Alzheimer Slovenija

Datum & čas

28/9/2020

08:45

Lokacija

srečanje bo izvedeno na daljavo, s pomočjo aplikacije GoToMeeting

08:45 - 09:00

Registracija udeležencev

09:00 - 09:40

Pozdravni nagovori Ministrstvo za zdravje, Nadja Čobal Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janja Romih Nacionalni inštitut za javno zdravje, Milan Krek, dr.med.spec.

09.40 - 11.00

Pobuda Alzheimer Europe: 8 evroposlancev (tbc)

11.00 - 11.15

Odmor

11.15

Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19 prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih.

11:15 - 11:30

Strategija obvladovanja demence v Sloveniji 2020 – 2030 Nadja Čobal, MZ

11:30 - 11:45

Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji z vidika sociale in problematike SARS-CoV-2 / COVID-19 Janja Romih, MDDSZ:

11:45 - 12:00

Alzheimerjeva demenca: Možnosti pomoči in ukrepanja: primeri iz prakse v povezavi z Alzheimerjevo demenco in SARS-CoV-2 / COVID-19 (tbc) MNZ

12:00 - 12:15

Epidemiološko spremljanje demence v Sloveniji: dejstva in izzivi v luči SARS-CoV-2 / COVID-19 Prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, prim. as. dr. Barbara Lovrečič, NIJZ

12:15 - 12:30

Primeri iz prakse v povezavi z Alzheimerjevo demenco in SARS-CoV-2 / COVID-19 (tbc) Civilna zaščita RS:

12:30 - 12:45

Razprava

12:45 - 13:00

Odmor

13.00

Izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19 Moderator: doc. dr. Milica Kramberger, dr. med., spec. nevr.

13:00 - 13:15

Alzheimerjeva bolezen in COVID-19 Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevr., UKC Lj

13:15 - 13:30

Alzheimerjeva bolezen in COVID-19 – z vidika strokovnega osebja Doc. dr. Milica Kramberger, dr. med., spec. nevr., UKC Lj:

13:30 - 13: 45

Alzheimerjeva bolezen in COVID-19 – skozi prizmo psihiatra Prim. Mojca Muršec, dr. med., spec. psih., UKC Mb

13:45 - 14:00

Primeri dobre prakse, aktivnosti na področju Alzheimerjeve demence Štefanija L. Zlobec, Spominčica

14:00 - 14:15

Potrebe in izzivi v povezavi s SARS-CoV-2 / COVID-19 (tbc) Predstavnik zdravstvenega osebja v domu starejših občanov

14:15 - 14:30

Primeri iz prakse v povezavi z Alzheimerjevo demenco in SARS-CoV-2 / COVID-19 Ciril Klajnšček, Rdeči križ RS:

14:30 - 14:45

Razprava

14:45 - 15.00

Zaključki in sklepi strokovnega srečanja

Spoštovani,

ob letošnji obeležitvi Svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in z združenjem Spominčica – Alzheimer Slovenija pripravljamo strokovno srečanje z naslovom »Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19«.

S strokovnim srečanjem želimo prispevati k večji destigmatizaciji demence, ozaveščanju javnosti, boljšemu odkrivanju in zdravljenju demence ter opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo osebe z demenco, njihovi svojci in skrbniki v času pandemije COVID-19.

Na dogodku bodo sodelovali slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Rdečega križa, nevladnih organizacij, domov starejših občanov in stroke.

Splošne informacije

Strokovni odbor: Mercedes Lovrečič, NIJZ; Barbara Lovrečič, NIJZ; Marjetka Jelenc, NIJZ; Milica Kramberger, UKC Lj; Zvezdan Pirtošek, UKC Lj.
Organizacijski odbor: Mercedes Lovrečič, NIJZ; Barbara Lovrečič, Marjetka Jelenc, NIJZ; Lilijana Šprah, SAZU; Mitja Vrdelja NIJZ; Anja Bencek NIJZ, Štefanija L. Zlobec, Spominčica, Služba za organizacijo dogodkov, NIJZ

Kotizacije ni.

Prijave

Srečanje bo izvedeno na daljavo, s pomočjo aplikacije GoToMeeting.

Prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite, saj je število mest omejeno. Prijave za udeležbo sprejemamo do vključno 23. septembra 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest na spletnem naslovu: https://anketa.nijz.si/a/125592

Preliminarni program in povezava do prijave na strokovno srečanje sta dostopna tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/dogodki/strokovno-srecanje-stanje-in-izzivi-na-podrocju-alzheimerjeve-bolezni-v-sloveniji-skozi

Prijavljenim udeležencem bomo povezavo na dogodek posredovali najkasneje do 25. septembra 2020.

Postopek za pridobitev točk Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poteka.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za prijavo in udeležbo ter se veselimo srečanja z vami,