Ali nas COVID-19 še ogroža?

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

5/10/2023

16:30

Lokacija

Online

Dogodek bo moderirala Barbara Bukovnik.

16.30 - 17.00

Prijava v spletno platformo google meet

17.00 - 18.40

Bolezen COVID-19 z nami že 4. leto Zoran Simonović, dr. med., spec. javnega zdravja

Cepljenje proti COVID 19 v socialno varstvenih zavodih – izkušnje in izzivi preteklega obdobja Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s.

Pomen zaupanja pacientov in izkušnje v cepilnem centru Renata Gorjan, dipl. m. s.

18.40 - 19.15

Razprava z zaključki

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Udeležba je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačna.

Za nečlane je kotizacija z vštetim DDV 30 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0101 – 05102023.

Povezavo do izobraževanja prejmete en dan pred dogodkom v popoldanskem času.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave se lahko do 12. ure 4. 10. 2023.
Število udeležencev je omejeno na 250.

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Prosimo vas, da spoštujete spletni bonton.