ALI JE EPIDEMIJA COVID-19 SPREMENILA OSEBNO VAROVALNO OPREMO ZAPOSLENIH PRI REPROCESIRANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

E natasa.piletic@siol.net
Datum & čas

4/3/2021

17:00

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje Google meet

16.30 - 17.00

Registracija udeležencev preko platforme Google meet

17.00 - 17.45

Osebna varovalna oprema pri pripravi MTP M. Kugonič, SB Celje, S. Pervinšek, UKCL, T. Kadunc, Zasebna zobna ambulanta

17.45 - 18.15

Uporaba UV naprav ali naprav z ozonom za dekontaminacijo prostorov za pripravo MTP J. Plankar, Spes

18.15 - 18.40

Predstavitev UV naprav v praksi na Covid enotah T. Pristavec

18.40 - 19.00

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

PRIJAVE

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijavnica .
S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze. Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze. Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

KOTIZACIJA

Kotizacija z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0222-04032021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja.