Alergijski rinitis: Kaj je potrebno vedeti o alergijskem rinitisu in nosnih steroidih (tudi) v obdobju Covid-19?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 051 696 088 E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

15/4/2021

17:00

Lokacija

virtualno okolje ZOOM

1. SKUPINA

1. dan: četrtek, 15. april 2021

17:00

Pozdrav in uvod Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik Jana Tršan, vodja pulmološko alergološke ambulante, Klinika Golnik

17:10

Kaj je alergijski rinitis in kaj ni. Razlike med alergijskim rinitisom, sinuzitisom in okužbo z virusom Covid-19. Jana Tršan, dipl.med. sestra; vodja pulmološko alergološke ambulante, Klinika Golnik

Diagnostični postopki: Kožni testi, krvne preiskave, nosni izpirek.

17:25

Najpogostejši alergeni, ki povzročajo alergijski rinitis in kako se jim učinkovito izogniti. Tea Močnik, mag. zdr. nege; Klinika Golni

17:40

Alergeni- kaj sodi v isto skupino alergenov. Kaj cveti in kdaj? Delavnica #1 Tea Močnik, mag. zdr. nege in Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, obe Klinika Golnik

18:00

Odmor

18:05

Česa nas je naučilo Covid-19 obdobje? 1.del Darja Šulc Tratar, univ.dipl.biol., SiVita CareSolutions

19:00

Zaključek

2. dan: petek, 16. april 2021

17:00

Predlog SOP (Standardizirani operativni postopek) za aplikacijo nosnih steroidov. Pomen edukacije in re-edukacije bolnikov. Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

17:20

Pomen pravilne rabe nosnih steroidov- kako oceniti adherenco Tina Morgan, mag.farm., Klinika Golnik

17:35

»3 v vrsto«: Povezovanje učinkovin v terapevtske skupine. Prepoznavanje enakih učinkovin pri poznani inhalacijski terapiji Delavnica #2: Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golni

18:00

Odmor

18:05

Česa nas je naučilo Covid-19 obdobje? 2.del Darja Šulc Tratar, univ.dipl.biol., SiVita CareSolutions

19:00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom iz področja pulmologije/alergologije, katerih delovni procesi so povezani z bolniki z alergijskim rinitisom.

Kotizacije ni.

Delavnice sprejmejo omejeno število udeležencev (največ 20 oseb), zato prosimo, da se prijavite čim prej, do vključno 7.4.2021.

Za izobraževanje je vložena Vloga za dodelitev licenčnih točk.

Prijava

(Prednost pri prijavah imajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delujejo v pulmoloških ambulantah.)

Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Dodatne informacije

PRIJAVE in dodatne informacije so možne po telefonu 051 696 088 (med 15. in 16.h) ali preko e-pošte info@SiVitaSolutions.com.