9. Majhnov dan: Celjski dan družinske medicine – aktualno v družinski medicini

Organizator

Združenje zdravnikov družinske medicine pri SZD; Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini; Zdravstveni dom Celje; Zavod za razvoj družinske medicine

T 041 335 377 E jana.govc@gmail.com
Datum & čas

18/11/2021

08:00

Lokacija

V Narodnem domu, Trg celjskih knezov 9, Celje

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 - 9.20

Uvodni pozdravi in kulturni program

I. SKLOP: COVID-19 Moderatorka: Katarina Skubec Močić

9.20 - 9.40

COVID-19 Alenka Trop Skaza

9.40 - 10.00

Telemonitoring bolnikov s COVID-19 na primarni ravni: preliminarni rezultati pilotne raziskave mešanega tipa Matic Mihevc

10.00 - 10.20

Vitamin D - nova spoznanja o znanem imunomodulatorju Marija Pfeifer

10.20 - 10.35

Obravnava oseb z dolgotrajnimi posledicami Covid-19 v centrih za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojnih centrih Nataša Medved

10.35 - 10.45

Razprava

SIMPOZIJ – BOEHRINGER INGELHEIM ZAVIRALEC SGLT2 EMPAGLIFLOZIN: NOVI TEMELJ ZDRAVLJENJA BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2? Moderatorka: Jana Govc Eržen

10.45 - 11.05

Sladkorna bolezen in srčnožilne bolezni: kje smo? Kam gremo? Dragan Kovačić

11.05 - 11.25

Izkušnje iz diabetološke ambulante: zakaj empagliflozin? Komu? Kako? Andrej Zavratnik

11.25 - 11.35

Razprava

11.35 - 12.00

Odmor s kavo

II. SKLOP: PLJUČNI BOLNIK V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE Moderatorka: Sanja Bulatović

12.00 - 12.20

Zdravje pljuč – še nikoli pomembnejše: naši bolniki s KOPB Stanislav Kajba

12.20 - 12.40

COVID-19 in pljučni bolnik v ambulanti družinske medicine David Sopotnik

12.40 - 12.50

Razprava

SIMPOZIJ-MERCK

12.50 - 13.10

Metformin včeraj, danes in jutri: zlati standard pri SB2 z dokazano zaščito srca in ožilja Andrej Janež

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.20

Kosilo

III. SKLOP: RAK PROSTATE Moderator: David Sopotnik

14.20 - 14.40

Rak prostate-izzivi pri obravnavi z vidika specialista družinske medicine Vesna Arcet Rodič

14.40 - 15.00

Rak prostate-izzivi pri obravnavi z vidika specialista urologije Rok Rodič

15.00 - 15.10

Razprava

IV. SKLOP: KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI Moderatorka: Vesna Arcet Rodič

15.10 - 15.30

Lipolitično zdravljenje: kdaj, zakaj in kako? Matija Cevc

15.30 - 15.50

Obravnava bolnika z osteoporozo v ambulanti družinske medicine Katarina Skubec Močić, Bernarda Hostnik

15.50 - 16.00

Razprava

16.00 - 16.15

Odmor

SIMPOZIJ - AMGEN: NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU OSTEOPOROZE

16.15 - 16.35

Novosti pri zdravljenju osteoporoze Mojca Jensterle Sever

16.35 - 16.45

Razprava

SIMPOZIJ - BERLIN CHEMIE: ENOSTAVNO IN VARNO: UČINKOVITO ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE STAREJŠIH BOLNIKOV Z ATRIJSKO FIBRILACIJO

16.45 - 17.05

Enostavno in varno: učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje starejših bolnikov z atrijsko fibrilacijo Andrej Lipovšek

17.05 - 17.15

Razprava

17.15 - 17.30

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Majhnov dan je strokovno srečanje, ki je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specializantom družinske medicine, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, fizioterapevtom, farmacevtom in vsem, ki želijo nadgraditi znanje s področja družinske medicine.

Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novosti pri obravnavi bolnikov v ambulanti družinske medicine. Program je razdeljen v sklope, vsak sklop pa predstavitvi strokovnih vsebin z vidika strokovnjakov obravnavane tematike.

Organizacijski odbor: Jana Govc Eržen, Katarina Skubec Močić, Vesna Arcet Rodič, Sanja Bulatović, David Sopotnik, Andreja Zupančič, Rajko Vajd, Barbara Toplek

Programski odbor: Jana Govc Eržen, Danica Rotar Pavlič, Marija Petek Šter, Andrej Kravos, Barbara Bukovnik, Katarina Skubec Močić, Sanja Bulatović, Vesna Arcet Rodič, David Sopotnik, Andreja Zupančič

Kotizacija (22% DDV ni vključen v ceno) znaša 90 EUR za zdravnike in 45 EUR za medicinske sestre. Študenti in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, zbornik predavanj, pogostitev med odmori, kreditne točke za udeležbo na srečanju.

Prijava

Navodila za prijavo na Majhnov dan in plačilo kotizacije:

Obiščite spletno stran srečanja: https://www.e-medicina.si/majhnov-dan

Prijavnico oddate na spletni strani www.e-medicina.si s klikom na srečanje v rubriki AKTUALNO ali s klikom na želen dogodek v tabeli strokovnih srečanj. Na izbrano srečanje se prijavite s pomočjo zavihka PRIJAVA NA SREČANJE, kjer vnesete vaše podatke in podatke o plačniku kotizacije. O uspešni prijavi boste obveščeni na vaš elektronski naslov. Rok za prijavo na srečanje je 16. november 2021. Po končanem dogodku bomo plačniku izstavili račun za plačilo kotizacije. Le v izjemnih primerih bo možna prijava na recepciji na samem dogodku. Varstvo vaših osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.94/07).

Dodatne informacije

Vlogi za dodelitev kreditnih točk za stalno strokovno izobraževanje bomo posredovali na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Tajništvo strokovnega srečanja: Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Tel: 01 438 69 14; faks: 01 438 69 10; Kontaktna oseba: Barbara Toplek, e- pošta: info@zrdm-idfm.si

Informacije: Prim. Jana Govc Eržen, dr. med., Zdravstvena postaja Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik, telefon 03 780 05 00, GSM: 041 335 377, e-pošta: jana.govc@gmail.com