8. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

14/3/2024

08:00

Lokacija

M Hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.40

Registracija

8.40 - 9.00

Spremembe in novosti v 4. izdaji MTS algoritmov Tina Gros dipl. m. s., mag. zdr. nege

9.00 - 9.30

Pregled aktualnih sprememb v sistemu nujne medicinske pomoči mag. Darko Čander, dipl. zn.

9.30 - 9.45

Uporaba algoritmov MTS za telefonsko triažo - izzivi pri oceni kriterijev mag. Renata Rajapakse, dr. med.

9.45 - 10.15

Alergija ali Izpuščaji – kateri algoritem izbrati Snežane Kneževič, dipl. m. s,, mag. posl. in ekon. ved; Cindy Erjavec, dipl. m. s.

10.15 - 10.45

Komunikacija z bolnim otrokom in njegovimi bližnjimi Tadeja Kolander, dipl. m. s., mag. psihosoc. svet.

10.45 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Izkušnje triažnih medicinskih sester začetnic, pri uvajanju v triažni proces na urgenci Nejka Korenjak, dipl. m. s.

11.50 - 12.20

Bolečine v trebuhu - k internistu ali h kirurgu mag. Renata Rajapakse, dr. med.

12.20 - 12.50

Značilnosti pomembnih krvavitev iz prebavil Luka Strniša, dr. med.

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Pomembni specifični kriteriji v algoritmu Poškodbi glave Vida Bračko, viš. med. ses., Tina Gros, dipl. m. s., mag. zdr. nege

14.30 - 15.15

Prikazi primerov, izkušnje iz triaže

15.15 - 15.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki že izvajajo triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –14032024 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

V kotizacijo je všteto kosilo in okrepčilo med odmorom.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na: majda.cotic@gmail.com ali vida.bracko@gmail.com

Navodila za parkiranje – od 4,00 EUR* na dan

Parkirišče Trg prekomorskih brigad
Trg prekomorskih brigad 14, 1000 Ljubljana
http://www.lpt.si/en/parkings
Javno parkirišče je na voljo za hotelom ob doplačilu 0,70 EUR na uro. Plačilo je na parkirnem avtomatu.

Parkirišče Šiška
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
http://www.janez.si/185/parking-lots
Javno parkirišče poleg KGZS na Celovški cesti se nahaja le 200 m od hotela. Stroški parkiranja so 0,60 EUR na uro ali 4,00 EUR za cel dan (24h). Plačilo je na parkirnem avtomatu.