7. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E tina.gros@gmail.com
Datum & čas

2/3/2023

08:30

Lokacija

M Hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.20

Delovanje triaže ob preobremenjenosti urgentnih oddelkov - primerjava s tujino Snežana Kneževič, dipl. m. s, Majda Cotič Anderle, dipl. m. s

9.20 - 9.50

Etični in pravni vidiki medicinske triaže Doc. dr. Luka Mišič, mag. prava

9.50 - 10.20

Prenova sistema NMP - modro zeleni sektor mag. Darko Čander, dipl. zn.

10.20 -10.50

Optimizacija triažne matrike - ali lahko prispeva k optimizaciji kliničnih poti in delovnih procesov v urgentnih centrih? mag. Renata Rajapakse, dr. med.

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Zadovoljstvo medicinskih sester z izvajanjem triaže v odvisnosti z njihovo profesionalno usposobljenostjo Urška Fekonja, dipl. m. s.

11.50 - 12.20

Triaža pri krvnih obolenjih doc. dr. Matevž Škerget, dr. med.

12.20 - 12.40

Miokarditis, endokarditis, perikarditis in »anamneza pomembne srčne bolezni« dr. Andraž Cerar, dr. med.

12.40 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Triaža poškodovanih otrok Tina Gros dipl. m. s.

14.30 - 15.30

Prikazi primerov, izkušnje iz triaže

15.30 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki že izvajajo triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 € z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –02032023 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

V kotizacijo je všteto kosilo in okrepčilo med odmorom.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijavite se lahko tudi po e-pošti: majda.cotic@gmail.com

Dodatne informacije

Navodila za parkiranje – od 3,00 EUR* na dan

Parkirišče Trg prekomorskih brigad
Trg prekomorskih brigad 14, 1000 Ljubljana
http://www.lpt.si/en/parkings Javno parkirišče je na voljo za hotelom ob doplačilu 0,60 EUR na uro med 07:00 in 19:00, med 19:00 in 07:00 pa je za celotno noč potrebno plačilo v višini 1,80 EUR. Plačilo je na parkirnem avtomatu.
Parkirišče Šiška
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
http://www.janez.si/185/parking-lots Javno parkirišče poleg KGZS na Celovški cesti se nahaja le 200 m od hotela. Stroški parkiranja so 0,60 EUR na uro ali 3,00 EUR za cel dan (24h). Plačilo je na parkirnem avtomatu. Brezplačna parkirna mesta so na voljo, vendar so zelo omejena in jih ni možno rezervirati vnaprej.

Dodatne informacije: Majda Cotič Anderle 041 896 884 oz. majda.cotic@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Lepo vabljeni!