7. strokovni seminar izvajalcev zdravstvene nege Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani »Soočanje z izzivi za učinkovito obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo«

Organizator

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo in Katedra za maskilofacialno in oralno kirurgijo

T 01 522 43 61 E marjeta.logar@kclj.si
Datum & čas

11/12/2021

08:00

Lokacija

Virtualni dogodek.

8.00 - 8.20

Otvoritev in pozdravni nagovor

1. SKLOP

Vodenje in organizacija Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo v času epidemije covid-19

8.20 - 8.40

Delo na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v času covida-19 Kansky, A.

8.40 - 9.00

Izzivi vodstva v času razglasitve pandemije covid-19 Logar Čuček, M.

9.00 - 9.20

Vodenje čakalnih seznamov v času epidemije covid-19 Rolih, M.

9.20 - 9.40

Preprečevanje vdora ter širjenja virusa SARS-CoV-2 na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Panič, D.

9.40 - 10.00

Rokovanje s kirurškimi instrumenti pri pacientu s potencialno prisotno boleznijo covid-19 Zalar, A.

10.00 - 10.10

Diskusija

2. SKLOP

Vloga zdravstvene nege pri pacientu s koronavirusno boleznijo 2019 (covid-19) in pacientu, pri katerem okužba ni znana

10.10 - 10.30

Vdor pacienta s covidom-19 v hospitalno obravnavo in preprečevanje širjenja okužbe – prikaz primera Mikulič, M.; Tomažič, J.

10.30 - 10.50

Operativni poseg pri pacientu s covidom-19 – prikaz primera Lampret Kastelic, T.

10.50 - 11.10

Obravnava pacienta v urgentni dežurni službi v času epidemije covid-19 – prikaz primera Tonejc, M.; Rant, J.

11.10 - 11.30

Temeljni postopki oživljanja pacienta s potencialno okužbo z novim koronavirusom Grubešić, Z.

11.30 - 11.50

Transport pacienta s prisotno okužbo z virusom SARS-CoV-2 Sijamhodžić, A.

11.50 - 12.00

Diskusija

12.00 - 12.30

Odmor za kosilo

3. SKLOP

Kako naprej?

12.30 - 12.50

Psihološka pomoč v času covida-19 (Čili za delo – projekt UKCL) Dernovšček Hafner, N.

12.50 - 13.10

Kako obvladati epidemijo? Mrvič, T.

13.10 - 13.50

Življenje po covidu-19: priložnosti za učinkovito in kakovostno vodenje Logar Čuček, M.

13.30 - 14.00

Diskusija in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija: 170€, poslovni račun Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo SLO, Zaloška 2, 1525 Ljubljana
Št. računa pri Novi Ljubljanski banki d.d.: SI56 0201 4008 7754 603, sklic 00-200. Do 100 udeležencev.

Prijava in dodatne informacije

Prijava na izobraževanje poteka preko spletne povezave http://zmoks.si/index.php/seminarji/seminar-zdravstvena-nega.

Marjeta Logar Čuček, 01 522 43 61, 031 497 152, marjeta.logar@kclj.si