6. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

17/5/2022

08:30

Lokacija

M Hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.30

MTS v praksi – posodobitve algoritmov na področju duševnega zdravja Vida Bračko, viš. med. ses., Majda Cotič Anderle, dipl. m. s.

9.30 - 10.10

Starostnik na urgenci dr. Hugon Možina, dr. med.

10.10 - 10.40

Novorojenček na urgenci Irena Komatar, dipl. m. s.

10.40 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Delovanje urgentnih centrov v izrednih razmerah mag. Darko Čander, dipl. zn.

11.30 - 11.50

Algoritmi MTS s področja ginekologije Žiga Aleksič, dipl. zn.

11.50 - 12.10

Kakšen vpliv ima dihanje in izmerjena saturacija na določitev prioritete obravnave pacienta mag. Renata Rajapakse, dr. med

12.10 - 12.30

Usmeritve za triažiranje pacientov s stomatološkimi težavami Sebastijan Hajnšek, dipl. zn., Snežana Kneževič, dipl. m. s

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Pomen EKG zapisa za odločitev o nujnosti obravnave Drago Satošek, dipl. zn.

14.30 - 15.30

Prikazi primerov, izkušnje iz triaže

15.30 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki že izvajajo triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Navodila za parkiranje – od 3,00 EUR* na dan

Parkirišče Trg prekomorskih brigad
Trg prekomorskih brigad 14, 1000 Ljubljana http://www.lpt.si/en/parkings
Javno parkirišče je na voljo za hotelom ob doplačilu 0,60 EUR na uro med 07:00 in 19:00, med 19:00 in 07:00 pa je za celotno noč potrebno plačilo v višini 1,80 EUR. Plačilo je na parkirnem avtomatu.
Parkirišče Šiška
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana http://www.janez.si/185/parking-lots
Javno parkirišče poleg KGZS na Celovški cesti se nahaja le 200 m od hotela. Stroški parkiranja so 0,60 EUR na uro ali 3,00 EUR za cel dan (24h). Plačilo je na parkirnem avtomatu.

Brezplačna parkirna mesta so na voljo, vendar so zelo omejena in jih ni možno rezervirati vnaprej.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –17052022 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

V kotizacijo je všteto kosilo in okrepčilo med odmorom.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave možne tudi po e-pošti: majda.cotic@gmail.com

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle 041 896 884 oz. majda.cotic@gmail.com ali tina.gros@gmail.com
Lepo vabljeni!

Programsko organizacijski odbor Predsednica strokovne sekcije
Majda Cotič Anderle, Vida Bračko Nada Macura Višić