6. ENDOKRINOLOŠKI KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

5/5/2021

14:00

Lokacija

e-izobraževanje

Sreda, 5.5.2021

14.00

Vklapljanje in pozdrav

14.05

Uvodni nagovor Jana Klavs

POROČILA NA TEMO E-edukacije V ČASU EPIDEMIJE Moderira Mateja Tomažin Šporar

14.10

UKC Ljubljana - edukacija na daljavo ob uvedbi zdravljenja z inzulinom Mateja Tomažin Šporar

14.25

UKC Ljubljana - vodenje nosečnostne sladkorne bolezni na daljavo v prvem in drugem valu Melita Cajhen

14.40

Edukacija na daljavo iz Kranja Jelena Burger

14.55

Prekmurske izkušnje iz bolnišnice Murska Sobota Angelca Ambrož

15.10

Izkušnje iz COVID bolnišnice Topolšica Irena Volk

15.25

Obalna priporočila za razvoj e-vsebin za edukacijo Ajda Cenčič

15.40

Simpozij Zaloker&Zaloker:: Moja pot od peresnikov do zaprte zanke Polona Bajda

15.50

DISKUSIJA V&O

16.00

e-odmor

Moderira Jana Klavs

16.10

Simpozij Eli Lilly: Enostavno dosežena glikemija po odpovedi peroralne terapije pri SBT2 doc. dr. Miodrag Janić

16.20

O bontonu E-komunikacija dr. Zdravko Zupančič

17.10

Izobraževanje odraslih na daljavo prof. dr. Marko Radovan

18.30

DISKUSIJA V&O in zaključek

Četrtek, 6.5.2021

14.00

Vklapljanje in pozdrav Moderira Melita Cajhen

14.10

Izgorelost – sodobna bolezen Melita Dolenc

14.25

Ali lahko od utrujenosti umremo? prof. dr. Tomaž Kocijan

14.50

Težave z zdravjem v pokovidnenem obdobju doc. dr. Miodrag Janić

15.10

Otroci, sladkorna bolezen in COVID19 Tadeja Logar Dolinšek

15.25

Zdravnik na daljavo, priložnosti in ovire zaradi epidemije asis. Barbara Jemec Zalar

15.35

Izkušnje pacientke z okužbo Covid19 Ema Gortnar

15.45

Simpozij Abbott: Sodobna tehnologija zmanjša breme sladkorne bolezni Jana Klavs

15.55

DISKUSIJA V&O

16.00

e-odmor

Moderira Jana Klavs in Melita Cajhen

16.10

Simpozija Novonordisk,: Kako lahko sestra edukatorka pomaga pri urejenosti bolnika s SB tip2? Angelca Ambrož

16.20

E-diabetes, stičišča izobraževanj vseh nivojev Jana Klavs

16.40

Debelost in COVID19 Nadan Gregorič

17.00

Vpliv COVID19 infekcije na fizično zmogljivost Karmen Vesel

17.15

Rehabilitacija po COVID19 doc. dr. Primož Novak

17.40

Kako daljnosežne posledice ima gibalni mrk? prof. dr. Gregor Starc

18.30

DISKUSIJA V&O in zaključek

NAMEN

6. endokrinološki kongres je v prvi meri namenjen vsem edukatorjem s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo (N1, N2, N3) in drugim zdravstvenim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zdravljenim sladkorne bolezni in tistim, ki se z endokrinimi obolenji srečujejo posredno.

Prvi kongres v zgodovini endokrinoške sekcije bo izveden v obliki e-izobraževanj, virtualno. Vsebine smo tokrat oblikovali po trendu potreb – prvi dan je namenjen e-izobraževanju, drugi novostim, ki so nastale zaradi obolenj s Covid19.

Kongres je namenjen tudi vsem, ki si želijo dodatnih znanj glede e-izobraževanja, e-bontona, načrtovanja izobraževanj na daljavo in tistim, ki jih zanima vse o pred in po kovidnem obdobju.

Splošne informacije

LICENČNE IN PEDAGOŠKE TOČKE
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

KOTIZACIJA
Kotizacije NI!

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava. Vaš e-naslov bo uporabljen v namene obveščanja o poteku izobraževanja in shrambi v namen beleženja licenčnih točk. Na e- naslov boste po izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi, za kar bo potrebno izpolniti vprašalnik v e-obliki.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov: janaklavs@gmail.com ali telefonsko številko 041/519-229.