50 let učinkovitega sodelovanja: Pomembna prelomnica ali izjemna priložnost?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

17/11/2023

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Sava Rogaška, Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina

Poglej na zemljevidu

Petek, 17.11.2023

7.30 - 8.45

Registracija

8.45 - 9.30

Otvoritev seminarja: Obletnica 50 let delovanja Sekcije

9.30 - 11.00

Uvodno predavanje: Osebna odgovornost in ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja Damjana Šmid

11.00 - 11.30

Odmor

DVORANA TEMPEL Moderatorja: Klavdija Peternelj in Zlatko Grubešić

11.30 - 11.40

Barvno označevanje - orodje za dvig varnosti pri aplikaciji zdravil? Dragica Karadžić

11.40 - 11.50

Barvno označevanje brizgalk – klinična praksa na Oddelku za interno intenzivno medicino SB Celje Andreja Obrez Mernik

11.50 - 12.00

Sistem tovarniško predpripravljenih zdravil z barvnim označevanjem Tjaša Korelič, Patricija Dragšič

12.00 - 12.10

Varno razdeljevanje per os terapije v EIT v Bolnišnici Topolšica Špela Novak, Dijana Ćosić

12.10 - 12.20

Napake pri aplikaciji zdravil med anestezijo Anja Silvester, Manca Košelnik

12.20 - 12.30

Vloga farmacevta na Enoti intenzivne terapije - dvig varnosti pri pripravi in aplikaciji intravenozne terapije Mateja Skvarča

12.30 - 12.40

Aplikacija intravenskih zdravil pri pacietnih s težkim žilnim pristopom Tamara Reberc, Erik Mihelj

12.40 - 12.50

Intenzivnost dela in izgorelost anestezijskih medicinskih sester Robert Copič

12.50 - 13.10

Sponzorsko predavanje: Obvladovanje ustno žrelnih patogenov za preprečevanje ne-ventilatorske (NVAP) in ventilatorske (VAP) pljučnice (Managing Oropharyngenal Pathogens For Prevention Non-Ventilator And Ventilator Associated Pneumonia) Rami Nahal, STRYKER

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.30

Kosilo

DVORANA TEMPEL Moderatorici: Dragica Karadžić, Klavdija Peternelj

14.30 - 14.50

Predstavitev rezultatov zahtevnosti zdravstvene nege v EIT s točkovnim sistemom TISS-28 v RS Anton Justin, Matic Jerman, Goran Svilenković

14.50 - 15.35

Atraktivno predavanje: Danes pa res začnem »spati« Jerca Šubic

15.35 - 18.00

VOLITVE predsednika in članov Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

15.45 - 18.00

UČNE DELAVNICE Udeležba bo omogočena na največ štirih učnih delavnicah po predhodni prijavi ob registraciji.

1. Vstavitev I.V. kanile s pomočjo UZ pri bolnikih s težkim venskim dostopom Andrej Traven, Tamara Reberc

2. Intraosalni pristop Matjaž Juhart

3. Preventiva poškodbe zaradi pritiska Sabina Simonič

4. Krvne skupine in osnovne imunohematološke preiskave Lejla Lampret Goševac

5. Ustna nega bolnika z umetno dihalno potjo Katja Štern

6. Inhalacijska terapija in bolnik z umetno dihalno potjo Andrej Trobec

7. Priprava parenteralne terapije v nekontroliranem območju Iza Repe

8. Elektronsko dokumentiranja procesa dela Jernej Košak, Matej Kumar

11.00 - 18.00

Razstava posterjev

17.50 - 18.30

VOLITVE predsednika in članov Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

21.00

Razglasitev rezultatov volitev

21.10

Večerja

Sobota, 18.11.2023

8.00 - 9.00

Registracija

DVORANA TEMPEL Moderatorja: Lejla Lampret Goševac, Rudi Kočevar

9.00 - 9.10

Zgodovina krvodajalstva in transfuzijske medicine v Sloveniji Zdravko Kvržić

9.10 - 9.20

Krizni management v pogojih razglašene epidemije: primer UKC Ljubljana Pajo Bučić

9.20 - 9.30

Analiza kompetenc v anesteziji v evropskem prostoru: pregled literature Matija Omejec

9.30 - 9.50

Nove profesionalne perspektive Gordana Dragošev, Snežana Miljković, Jelena Perišić

9.50 - 10.00

Mentoriranec/mentor - usposabljanje za delo na Oddelku za intenzivno terapijo Klemen Kenk, Blaž Primožič

10.00 - 10.10

Zunajtelesna membranska oksigenacija - razvoj izobraževanja na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino v UKCL Ljubljana Dejan Čerpnjak, Žiga Vrhovnik

10.10 - 10.20

Spremljanje poškodbe zaradi pritiska na oddelku intenzivne terapije Sabina Simonič, Mija Vahčič

10.20 - 10.30

Zdravstvena nega nedonošenčka z gram negativno sepso, prikaz primera Kristina Samardžija, Sanja Zagmajster

10.30 - 10.40

Razlike u aspektima sindroma sagorijevanja u hrvatskih studenata sestrinstva - BOSCRO STUDY Kristian Civka, Sabina Babić, Ana Brčina

10.40 - 10.50

Vpliv obremenjenosti medicinskih sester v enoti intenzivne terapije: Ugotavljanje vpliva na varnost pacientov, kakovost oskrbe in zdravstveno stanje ter okrevanje pacientov Adisa Tokmaković

10.50 - 11.00

Razprava

DVORANA DONAT Moderatorja: Marjetka Nameš, Andrej Trobec

9.00 - 9.10

Implementacija ekipe za hitro posredovanje v UKC Ljubljana Ema Jenko

9.10 - 9.20

Skupaj proti bolečini Sonja Trobec

9.20 - 9.30

Ukrepi in postopki pri pacientih s prepoznano maligno hipertermijo Emina Hamidović

9.30 - 9.40

Vpliv subarahnoidne blokade na naš organizem in zdravstvena nega pacienta, ki je v spinalnemu bloku Maja Šimić

9.40 - 9.50

Iskustvo pacijenata prije operacije na srcu u toku COVID pandemije Marina Ahmetbegović, Ann-Cathrine Bramhagen, Haris Huseinagić, Vedrana Vejzović

9.50 - 10.00

Pacient po TURP sindromu v Enoti za intenzivno medicino operativnih strok Jerneja Matičko, Janja Pungartnik

10.00 - 10.10

Večdisciplinarno sodelovanje kliničnega farmacevta in medicinske sestre pri aplikaciji zdravil po hranilni sondi Jernej Mori, Maja Cvikl

10.10 - 10.20

Prednosti in slabosti informacijskega sistema, pri naročanju in pripravi zdravil in vključevanje tehnika farmacije v organizacijo dela ZN Ana Kos, Anja Drobne, , Samanta Vrtačnik

10.20 - 10.30

Digitalizacija na Oddelku za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje Barbara Smrke, Darja Podsedenšek

10.30 - 10.40

Examination of Hygienic Correctness of Food Ljiljana Stijepović, Indira Poplata, Elvedina Hodžić, Ranka Ogurlić

10.40 - 10.50

Balkanska asocijacija medicinskih sestara Goran Mosić

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

DVORANA TEMPEL Moderatorja: Iza Repe, Maja Draksler

11.30 - 11.40

Soočanje MS z izzivi pri zagotavljanju paliativne oskrbe otrok Valentina Djerdji

11.40 - 11.50

Znanje in percepcija delovno aktivne populacije do darovanja organov po možganski smrti Anet Rožnik

11.50 - 12.00

Etika vs. zakon u anestetičarskoj praksi Mevludin Babajić

12.00 - 12.10

Delo v operacijski dvorani pri transplantaciji pljuč Karin Mihelič, Alenka Žibert

12.10 - 12.20

Obravnava pacienta po transplantaciji pljuč na Enoti intenzivne terapije Alma Velić, Andrej Trobec

12.20 - 12.30

Mikrodializa pri pacientih po transplantaciji jeter Mateja Jereb

12.30 - 12.40

Zahtevna vloga medicinskih sester pri terapevtskih aferezah Stanislava Žlebnik

12.40 - 12.50

Sprejem pacienta z obsežno opeklinsko poškodbo Slađana Cimirotić

12.50 - 13.10

Kraš sindrom i izazovi spašavanja unesrećenih iz ruševina i nepristupačnih terena Sandra Musić

13.10 - 13.20

Neželeni učinki darovanja polne krvi Manca Lovšin

13.20 - 13.30

Obsevanje krvnih pripravkov Dražen Franić

13.30 - 13.40

Razprava

13.40 - 13.55

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša: dvodnevna 360 €, enodnevna 220 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50 % popust in znaša: dvodnevna 180 €, enodnevna 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 17112023 s pripisom “sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: zbornik predavanj, osvežitve med odmori in večerja. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

PRIJAVE NA UČNE DELAVNICE: Prijave za udeležbo na največ štirih učnih delavnicah se bodo zbirale ob registraciji.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave potekajo izključno preko e – prijave na spletni strani Zbornice – Zveze.

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Anton Justin, telefon: 040 473 910, e-pošta: anton.justin@gmail.com