5. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

4/5/2021

08:50

Lokacija

preko spletnega okolja Google meet

08.50 – 09.0

Registracija

09.00 – 09.10

Uvod -Triaža v letu 2020/2021 Majda Cotič Anderle, dipl. m. s., Vida Bračko, viš. med. ses.

09.10 – 09.30

30 Aktualni predlogi za spremembe v algoritmih MTS Tina Gros, mag. zdr. nege

09.30 – 10.00

Novi kriteriji v algoritmih MTS mag. Renata Rajapakse, dr. med., spec. druž. in urg. med.

10.00 – 10.30

E triaža Jure Janet, univ. dipl. prev.

Izkušnje z uporabo e-triaže v kliničnem okolju Vojko Anderle, dipl. zn., Ksenija Zbičajnik, mag.zn.

10.30 – 10. 45

Odmor

10.45 – 11.15

Smernice MZ za delo urgentnih služb ob epidemiji Covid 19 mag. Darko Čander, dipl. zn.

11.15 – 11.45

Triaža pacientov s Covid 19 – strokoven in organizacijski izziv za urgentne službe Snežana Kneževič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

11.45 – 12.15

Stanje po prebolelem Covid 19 - pogost vzrok obiska urgence dr. Možina Hugon, dr. med.

12.15 – 13.15

Odmor

13.15 – 14.00

Kako prepoznati otroke in mladostnike v psihosocialnih stiskah? Irena Komatar, dipl. m. s.

Kateri algoritmi so nam v pomoč?

14.00 – 14.45

Deeskalacijske tehnike pri obravnavi pacientov v triaži Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.

14.45 – 16.00

Prikazi primerov, odgovori na vprašanja Inštruktorji MTS

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki že izvajajo  triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 150 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 75 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –04052021 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Prijave

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 2. 5. 2021. Obvezno polje v prijavi je elektronski naslov udeleženca, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom vašega e- naslova se strinjate, da ga organizator uporabi v namen izobraževanja.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle  041 896 884 oz. majda.cotic@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Lepo vabljeni!

Za programsko organizacijski odbor                            Predsednica strokovne sekcije
Majda Cotič Anderle                                                            Nada Macura Višić