48. Srečanje timov v osnovnem zdravstvu: Kakovostna obravnava bolnika v timu družinske medicine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini, Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine

E info@zrdm-idfm.si
Datum & čas

5/5/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Four Points by Sheraton Ljubljana – Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Petek, 5.5.2023

8.00 - 8.20

Prihod in registracija

8.20 - 8.40

Pozdravni nagovori Igor Švab, dekan MF UL Aleksander Stepanović, Predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine pri SZD Maja Petek Šter, Predstojnica Katedre za DM MF UL Zalika Klemenc Ketiš, Predstojnica Katedre za DM MF UM Rok Ravnikar, Predsednik Odbora za osnovno zdravstvo na ZZS in Zdravnik leta 2022 Mirta Koželj, Predsednica Zdravstvenega sveta MZ Radko Komadina, Predsednik Slovenskega zdravniškega društva

8.40 - 9.00

Analiza napovednih dejavnikov nezadovoljenih potreb bolnic z rakom dojke v družinski medicini Špela Miroševič

Novosti v preprečevanju bolezni srčno-žilnega sistema Moderator: Danica Rotar Pavlič

9.00 - 9.20

Način določanja srčno-žilnega tveganja – SCORE 2 oz. SCORE 2 OP (opuščanje framinghamske lestvice) Marija Petek Šter

9.20 - 9.40

Novosti zdravljenja z novimi zdravili srčno-žilnega sistema v družinski medicini Suzana Milanović Ravtar

9.40 - 10.00

Vloga inclisirana v preprečevanju neželenih srčno-žilnih dogodkov Gregor Zemljič

10.00 - 10.15

Razprava

10.15 - 10.30

Odmor

Novosti v zgodnjem odkrivanju raka Moderator: Danica Rotar Pavlič

10.30 - 10.50

Zgodnje odkrivanje raka prostate Janka Čarman

10.50 - 11.10

Potek za uvajanje novih presejalnih programov Urška Ivanuš

11.10 - 11.30

Novosti pri odkrivanju pljučnega raka Martina Vrankar

11.30 - 11.40

Razprava

Tumorji prebavil – pot bolnika od zdravnika družinske medicine do gastroenterologa in onkologa Moderator: Danica Rotar Pavlič. Sklop je podprlo podjetje AstraZeneca brez posega v vsebino.

11.40 - 12.10

Rak hepatobiliarnega sistema od dejavnikov tveganja do zdravljenja Gašper Boltežar

12.10 - 12.40

Tumorji prebavil v ambulanti zdravnika družinske medicine Danica Rotar Pavlič

12.40 - 12.50

Razprava

12.50 - 13.10

Zdravje možganov: vpliv zdravih navad na preprečevanje demence Maja Bresjanac

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.30

Kosilo

Kaj še lahko izboljšamo za naše bolnike? Moderator: Eva Cedilnik Gorup

14.30 - 14.50

Prepoznavanje bolnikov s težko astmo Peter Kopač

14.50 - 15.10

Pravilno merjenje krvnega tlaka je ključno za obravnavo hipertenzije Primož Dolenc

15.10 - 15.30

Cepljenje kot preventiva invazivnih pnevmokoknih bolezni Aleksander Stepanović

15.30 - 15.45

Razprava

Pregled obravnave jetrnih bolezni Moderator: Ana Perdih. Sklop je podprlo podjetje Roche brez posega v vsebino.

15.45 - 16.05

EASL smernice za spremljanje bolnikov s cirozo Mojca Matičič

16.05 - 16.25

Incidenca, epidemiologija, dejavniki tveganja HCC Gašper Boltežar

16.25 - 16.45

Pregled zdravljenja in multidisciplinarna obravnava bolnikov Janja Ocvirk

16.45 - 17.00

Razprava

17.00 - 17.15

Odmor

Obravnava starostnikov v osnovnem zdravstvu Moderator: Ana Perdih

17.15 - 17.35

Družinska medicina, steber geriatrične oskrbe Marko Kolšek

17.35 - 17.55

Geriatrična ocena v osnovnem zdravstvu Janez Rifel

17.55 - 18.10

Razprava

18.10 - 18.20

Sklepne misli in zaključek

Sobota, 6.5.2023

8.20 - 8.30

Uvodni pozdrav Nena Kopčavar Guček

Klinična prehrana pri obravnavi pacientov v osnovnem zdravstvu Moderator: Žan Trontelj

8.30 - 9.00

Vloga klinične prehrane v zdravstveni obravnavi bolnika na primarni ravni: preventivna in kurativna vloga ter novosti v izobraževanju Nada Rotovnik Kozjek

9.00 - 9.20

Sarkopenija Milena Kovač Blaž

9.20 - 9.40

Vloga kliničnega dietetika pri debelosti in sarkopeniji na primarni ravni Denis Mlakar Mastnak

9.40 - 9.55

Razprava

9.55 - 10.10

Odmor

Bolnik z rakom na primarni ravni Moderator: Žan Trontelj

10.10 - 10.30

Rakave bolezni: izziv za tim družinskega zdravnika Mateja Kokalj Kokot

10.30 - 10.50

Mobilni paliativni tim in sodelovanje z družinsko medicino Andreja Stušek

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.20

Zdravilo Forxiga: rešitev za ledvico – rešitev za življenje Aleksandra Visnovič Poredoš. Satelitski simpozij podjetja AstraZeneca

11.20 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.30

Delavnica Moderator: Žan Trontelj

Pogostost nasilja v zdravstvenem okolju in primeri dobrih praks. Predstavitev tehnike deeskalacije – teoretično in praktični primeri Nena Kopčavar Guček, Rok Tavčar

Plenarna razprava Moderator: Barbara Bukovnik

Spremembe in predlogi v dejavnosti zdravstvene nege na primarni ravni Vesna Zupančič, Miha Kaučič, Nataša Vidnar

Rak želodca Moderator: Nena Kopčavar Guček

12.30 - 12.50

Možnosti primarne in sekundarne prevencije raka želodca Bojan Tepeš

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 13.10

Zaključek srečanja

Splošne informacije

48. Srečanje timov v osnovnem zdravstvu tudi letos prinaša aktualne in zanimive teme, s katerimi se srečujemo pri delu v družinski medicini. Govorili bomo o srčno-žilnem sistemu – o določanju srčno-žilnega tveganja (namesto framinghamske lestvice se uveljavlja SCORE) ter o uporabi nekaterih novejših zdravil. Ker je srečanje namenjeno timom, bo predstavljen način obravnave arterijske hipertenzije s strani diplomirane medicinske sestre v ADM ter poudarek na pravilnem merjenju krvnega tlaka. Poseben sklop bo posvečen bolnikom z jetrnimi boleznimi – predstavljen bo pomen multidisciplinarne obravnave bolnikov in prikazane EASL-smernice za vodenje jetrne ciroze. Govorili bomo tudi o hepatocelularnem raku ter spremembah v evropskih priporočilih njegovega zgodnjega odkrivanja. Sklepna tema prvega dne bo obravnava starostnikov – družinska medicina namreč pomeni steber geriatrične oskrbe. Poglobili se bomo tudi v nove skrivnosti vodenja bolnika z demenco.

Drugi dan srečanja bomo začeli s klinično prehrano – z njeno preventivno in kurativno vlogo na primarni ravni. Predstavljeni bodo pomembni vidiki sarkopenije ter vloga kliničnega dietetika pri debelosti in sarkopeniji. Kot vsako leto, bodo tudi letos potekale delavnice. Nasilje žal (p)ostaja del našega delovnega vsakdana; predstavljeni bodo primeri dobrih praks in tehnike deeskalacije. Vzporedno bodo predstavljene tudi novosti v zdravstveni negi.

Srečanje je namenjeno specializantom, specialistom družinske medicine, zdravnikom primarnega zdravstvenega varstva, diplomiranim medicinskim sestram v ADM, zdravstvenim tehnikom, farmacevtom in tistim, ki sestavljajo strokovne skupine/time v osnovnem zdravstvu.

Študentje (tudi doktorski in magistrski študentje s področja medicine in zdravstvene nege), pripravniki, specializanti primarne ravni, upokojeni zdravniki in upokojene medicinske sestre imajo zagotovljeno brezplačno udeležbo. Izobraževanju je dodeljenih 16 licenčnih točk.

Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana – Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana

Za organizatorje: Združenje zdravnikov družinske medicine pri SZD in Zavod za razvoj družinske medicine; Poljanski nasip 58, SI-1000 Ljubljana

e-pošta: info@zrdm-idfm.si, danica.rotar@gmail.com
Internet: https://www.e-medicina.si/srecanje-timov
Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

Prijava

Prijavnica: https://www.e-medicina.si/srecanje-timov/prijavnica