46. srečanje timov v osnovnem zdravstvu: KAKOVOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA V DRUŽINSKI MEDICINI

Organizator

Združenje zdravnikov družinske medicine pri SZD, Zavod za razvoj družinske medicine in Zbornica - Zveza, Sekcija MS in ZT v družinski medicini

T 01 438 69 14 E info@zrdm-idfm.si
Datum & čas

21/5/2021

08:00

Lokacija

virtualno

PETEK, 21. 5. 2021

8.00 – 8.15

Prihod in registracija

8.15 – 8.30

Otvoritev in predstavitveni filmi, Film družinska medicina

8.30 – 8.40

Pozdravni nagovori:

8. 40 – 9.00

Življenje s smrtonosno redko boleznijo - gangliozidoza GM1, tip 1 Gregor in Nina Bezenšek (Društvo Viljem Julijan) Strokovni prispevek

Sladkorna bolezen v ambulanti DM Moderatorja: Vesna Arcet Rodič in Žan Trontelj

9.00 – 9.20

Kakovost obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulantah družinske medicine v Sloveniji Zalika Klemenc Ketiš

9.20 – 9.40

Novosti in pasti zdravljenja z novimi antihiperglikemičnimi zdravili Draženka Pongrac

9.40 – 10.00

Kakšne ciljne vrednosti želimo doseči s pomočjo diplomirane medicinske sestre Jelka Zaletel (soavtorici: Jana Klavs in Mateja Tomažin)

10.00 – 10.15

RAZPRAVA

10.15 – 11.10

Kdaj, zakaj in kateri GLP-1RA naj izberem? Maša Jelinčič Rušt, Alenka Simonič, tematski sklop/satelit je podprlo podjetje Novo Nordisk brez vpliva na vsebino predavanj

11.10 – 11.50

ODMOR – v času odmora razstava in oglasna sporočila

Tematski sklop je podprlo podjetje Astra Zeneca brez vpliva na vsebino predavanj

Obravnava bolnika z astmo in KOPB Moderator: Veronika Vezjak

11.50 – 12.10

Novosti pri zdravljenju astme in priprava novih smernic Davorina Petek

12.10 – 12.30

Vloga kortikosteroida v stopenjskem zdravljenju astme in KOPB Sabina Škrgat

12.30 – 12.50

Vloga diplomirane medicinske sestre pri vodenju astme v referenčni ambulanti Katja Pivk (soavtorica: Alojzija Prestor)

12.50 – 13.05

RAZPRAVA

13.05 – 13.35

Pomen zgodnjega odkrivanja kronične venske bolezni – 10 vprašanj za oceno tveganja Delavnica DMS in zdravnike, predstavitev novega vprašalnika za triažiranje venske insuficienca

13.35 – 14.15

KOSILO – v času odmora razstava in filmček družinska medicina

14.15 – 14.45

10 let denosumaba – naše izkušnje in pogled naprej Mojca Jensterle Sever, dr. med. , satelit je podprlo podjetje Amgen

14.45 – 15.15

Nove možnosti zdravljenja bolnikov z neurejeno astmo Eva Topole, dr.med., spec. pulm., satelit je podprlo podjetje Chiesi

15.15 – 15.20

ODMOR

Izzivi bolezni dihal v sodobnem svetu Moderator: Danica Rotar Pavlič

15.20 – 15.40

Dispneja v času epidemije Covid-19 in po njej Matjaž Turel

15.40 – 16.00

Idiopatska pljučna fibroza Katarina Osolnik

16.00 – 16.30

Problematična in težka astma Sabina Škrgat, satelit je podprlo podjetje Berlin Chemie Menarini

16.30 – 16.45

RAZPRAVA

15.20 – 16.45

Delavnica za medicinske sestre:

- Tehnike pravilnega jemanja zdravil za zdravljenje astme Tina Morgan

- Pregled diabetičnega stopala Mira Slak

16.45 – 17.00

ODMOR

Tematsko sklop je podprlo podjetje Krka, d.d.

Kronična venska bolezen Moderator: Ana Perdih

17.00 – 17.20

Pomen zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kronične venske bolezni Liljana Mervic

17.20 – 17.40

Kronična venska bolezen v ambulanti družinske medicine Miha Lukač

17.40 – 18.00

Predstavitev rezultatov klinične raziskave Flebaven Miha Lukač

18.00 – 18.15

RAZPRAVA

SOBOTA, 22.5.2021

Tematsko sklop je podprlo podjetje Viatris, Mylan Health care brez vpliva na vsebino predavanj

Starostnik v zdravstveni negi; Obravnava bolnikov z dermatološkimi boleznimi Moderator: Nena Kopčavar Guček

8.20 – 8.30

UVODNI POZDRAV

8.30 – 8.50

Obravnava starostnika in obisk patronažne medicinske sestre na domu Vesna Zupančič

8.50 – 9.10

Lokalno zdravljenje atopijskega dermatitisa Miloš Pavlović

9.10 – 9.30

Lokalno zdravljenje navadnih aken pri mladostnikih in odraslih Olga Točkova

9.30 – 9.50

Prepoznavanje in zdravljenje aktiničnih keratoz Liljana Mervic

9.50 – 10.00

RAZPRAVA

10.00 – 10.10

ODMOR – v času odmora razstava in oglasna sporočila

Tematsko sklop je podprlo podjetje Merck brez vpliva na vsebino predavanj Moderator: Vesna Zupančič

Izzivi cepljenja in kronični bolniki

10.10 – 10.30

Kronični bolniki – kaj lahko več storimo zanje Tatjana Lejko Zupanc

10.30 – 10.50

Obvladovanje pnevmokoknih okužb v družinski medicini Danica Rotar Pavlič

10.50 – 11.00

RAZPRAVA

11.00 – 11.15

ODMOR

11.15 – 12.30

Delavnica za zdravnike in medicinske sestre Čuječnost Tjaša Šubic

12.30 – 13.20

Obravnava starejših – aktualno v zdravstveni negi

12.30 – 12.50

Integrirana oskrba na domu uporabnika – predstavitev kazalnikov kakovosti v sklopu pilotnega projekta »Skupaj za starejše« v mestni občini Koper Sanja Jakac

12.50 – 13.10

Kadrovski normativi v negovalni službi v domu starejših občanov Nataša Slejko

13.10 -13.20

RAZPRAVA

13.20 -13-30

Zaključek srečanja s pesmijo Virtualni nastop skupine PRISRČNICE

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram v ADM, zdravstvenim tehnikom, farmacevtom in tistim, ki sestavljajo strokovne skupine/time v osnovnem zdravstvu. Sodelovali bodo tudi člani Združenja Viljem Julijan za podporo otrokom z redkimi boleznimi. Program je oblikovan s posebnim poudarkom na skupinskem pristopu k reševanju obravnavanih vsebin v obliki virtualnih predavanj, simpozijev in delavnic. Prisluhnili bomo novostim v zdravljenju sladkorne bolezni, kakovostnem vodenju bolnikov z astmo in KOPB, obravnavo atopijskega dermatitisa, aken, keratoz, življenju s smrtonosno redko boleznijo,  kroničnim boleznim, zdravstveni negi in izkušnjam diplomiranih medicinskih sester v ADM.

TAJNIŠTVO SREČANJA

Zavod za razvoj družinske medicine
Poljanski nasip 58
SI–1000 Ljubljana

E-pošta: info@zrdm-idfm.si
Internet: www.e-medicina.si/s …
Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Danica Rotar Pavlič, barbara Bukovnik,Nena Kopčavar Guček, Žan Trontelj, Veronika Vezjak, Ana Perdih
PROGRAMSKI ODBOR: Eva Cedilnik Gorup, Vesna Zupančič, Danica Rotar Pavlič

KRAJ PRIREDITVE
Virtualno prek spleta
Povezavo boste prijavljeni prejeli na e-naslov

KOTIZACIJA

Udeleženci 2 dni 90 €
Udeleženci 1 dan 50 €
Študentje, pripravniki, specializanti primarnega nivoja, upokojeni zdravniki in upokojene medicinske sestre Brezplačno

V kotizacijo in udeležbo mladih kolegic in kolegov je vključeno:

  • udeležba na predavanjih
  • zbornik predavanj
  • potrdilo zbornice

Prijava

Registracija udeležencev online oziroma na info@zrdm-idfm.si

Dodatne informacije

info@zrdm-idfm.si oz danica.rotar@gmail.com