4. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

6/2/2020

08:00

Lokacija

Tehnološki park 19, dvorana B1, Brdo, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.50

Registracija

09.00 - 09.20

25 let Manchestrskega triažnega sistema - poročilo s konference v Manchestru 2019 Vojko Anderle, dipl. zn.

09.20 - 09.40

Dokumentiranje triažnega procesa – posnetek stanja iz UC Majda Cotič Anderle, dipl. m. s

09.40 - 10.10

Triažna medicinska sestra in potencialno kužen pacient Irena Komatar, dipl. m. s

10.10 - 10.50

Določanje prioritete obravnave pacientov z nevrološko simptomatiko - razlaga kriterija »nov nevrološki izpad« Andrej Gorjanc, dipl. zn.

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Razlike pri triaži v urgentnih centrih in satelitskih urgentnih centrih - razlike v organizaciji mag. Darko Čander, dipl. zn.

12.00 - 12.40

Telefonska triaža - ali ima mesto v slovenskem zdravstvenem sistemu? mag. Renata Rajapakse, dr. med., spec. druž. in urg. med.

12.40 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.15

Kosilo

14.15 - 14.40

Uporaba kriterijev »nezaustavljena krvavitev« in »pomemben mehanizem poškodbe« Tina Gros, mag. zdr. nege

14.40 - 15.40

Prikazi primerov Inštruktorji MTS v sodelovanju z udeleženci

15.40 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki že izvajajo  triažo in imajo opravljen tečaj Manchestrske triaže.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in vrednotenja za pridobitev licenčnih točk in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Srečanje bo potekalo v Tehnološkem parku Ljubljana, dvorana B1, Tehnološki park 19, Brdo, Ljubljana. Parkiranje je možno ob stavbi  (0,80 – 1,00 €/h).

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –06022020 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

V kotizacijo je všteto kosilo in kava med odmorom.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: majda.cotic@gmail.com.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle  041 896 884 oz. majda.cotic@gmail.com ali tina.gros@gmail.com.

Lepo vabljeni!

Programsko organizacijski odbor                                   Predsednica strokovne sekcije
Majda Cotič Anderle, Vida Bračko                                          Nada Macura Višić