4. pediatrična nefrološka šola – Preventiva in zdravljenje kronične ledvične bolezni

Organizator

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo

E bojana.secnjak@ukc-mb.si
Datum & čas

2/9/2022

08:30

Lokacija

Visoka šola za gostinstvo in turizem (velika dvorana), Cafova ulica 7, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.15

Otvoritvena slovesnost

9.15 - 9.50

Novelties in chronic kidney disease prevention and treatment in Prof. Attila Szabo, MD, PhD

9.50 - 10.10

Fiziologija ledvic in kronična ledvična bolezen Izr. prof. dr. Andraž Stožer, dr. med

10.10 - 10.30

Preventiva in zdravljenje kronične ledvične bolezni – pogled internista nefrologa Prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., Asist. dr. Eva Jakopin, dr. med.

10.30 - 10.50

Možnosti genetske diagnostike v preventivi in diagnostiki kronične ledvične bolezni pri otrocih Asist. dr. Danijela Krgović, univ. dipl. biokem.

10.50 - 11.10

Vloga ledvične biopsije pri diagnosticiranju vzrokov kronične ledvične bolezni pri otrocih in odraslih Doc. dr. Nika Kojc, dr. med.

11.10 - 11.15

Razprava

11.15 - 11.40

Odmor s kavo

11.40 - 12.00

Ledvično zdravje in preventiva kronične ledvične bolezni pri otrocih Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

12.00 - 12.20

Metode določanja ledvične funkcije Asist. Sonja Golob Jančič, dr. med.

12.20 - 12.40

Pediatrični bolnik s kronično ledvično boleznijo – osnovno diagnosticiranje Tjaša Hertiš Petek, dr. med.

12.40 - 13.00

Novejše preventivne in diagnostične metode pri obravnavi otrok s kronično ledvično boleznijo Asist. Mirjam Močnik, dr. med.

13.00 - 13.20

Zdravljenje otroka s kronično ledvično boleznijo Asist. Martina Filipič, dr. med.

13.20 - 13.40

Preventivni ukrepi in vodenje bolnika s kronično ledvično boleznijo – pogled pediatra na primarni ravni Špela Žnidaršič Reljič, dr. med.

13.40 - 13.45

Razprava

13.45 - 14.45

Kosilo

14.45 - 15.05

Obravnava in zdravljenje zapletov kronične ledvične bolezni pri otrocih Asist. Mirjam Močnik, dr. med.

15.05 - 15.25

Metode nadomestnega ledvičnega zdravljenja Mladen Crnobrnja, dr. med.

15.25 - 15.45

Vloga radiologa pri obravnavi pediatričnih bolnikov s kronično ledvično boleznijo Izr. prof. dr. Damjana Ključevšek

15.45 - 16.05

Vloga medicinske sestre pri preventivi in obravnavi pediatričnih bolnikov s kronično ledvično boleznijo Monika Pevec, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag., Bojana Klobasa, dipl. m. s.

16.05 - 16.25

Vloga dietetika pri preventivi in obravnavi pediatričnih bolnikov s kronično ledvično boleznijo Mirjam Koler Huzjak, spec. klin. diet., dipl. m. s.

16.25 - 16.45

Vloga kliničnega psihologa pri preventivi in obravnavi pediatričnih bolnikov s kronično ledvično boleznijo Asist. Jernej Vidmar, spec. klin. psihol.

16.45 - 17.05

Cepljenje in kronična ledvična bolezen pri otrocih Asist. Martina Filipič, dr. med.

17.05 - 17.25

COVID-19 in kronična ledvična bolezen pri otrocih Asist. Sonja Golob Jančič, dr. med.

17.25 - 17.45

Bolnica s kronično ledvično boleznijo: prikaz primera Tadej Petek, dr. med.

17.45 - 17.50

Razprava

17.50 - 18.10

Odmor s kavo

18.10 - 19.30

Praktične delavnice

Preventivni vidik obravnave kronične ledvične bolezni – vloga medicinske sestre Pevec, Koler Huzjak

Preventivni vidik obravnave kronične ledvične bolezni – vloga pediatra nefrologa Golob Jančič, Marčun Varda

Kronična ledvična bolezen – diagnosticiranje in zdravljenje Filipič, Petek

Kronična ledvična bolezen – obravnava zapletov Crnobrnja, Močnik

Splošne informacije in prijava

Na spletni strani UKC Maribor, pod zavihkom strokovna srečanja.

Kotizacije NI.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici – Zvezi.

Dodatne informacije

Rebeka Gerlič – rebeka.gerlic@ukc-mb.si ali
Bojana Sečnjak – bojana.secnjak@ukc-mb.si