31. Januar – Dan brez cigarete

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija MS in ZT v pulmologiji; Sekcija MS in ZT v družinski medicini; Sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

E sekcijapzzv@gmail.com
Datum & čas

31/1/2020

08:00

Lokacija

kristalna palača BTC

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.50

Registracija udeležencev

08.50 - 09.00

Pozdrav

1. Sklop:

Moderator: doc. dr. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana

09.00 - 09.15

Ukrepi ministrstva za zdravje mag. Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje

09.15 - 09.45

Elektronske cigarete Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

09.45 - 10.15

Toksikološki vidik nikotina prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, UL, Fakulteta za farmacijo

10.15 - 10.45

Farmakološki vidik nikotina prof. dr. Metoda Lipnik Štangel, UL, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

10.45 - 10.55

Razprava

10.55 - 11.25

Odmor

2. Sklop:

Moderatorica: Maruša Ahačič, Klinika Golnik

11.25 - 11.55

Zdravstvena tveganja za kadilca doc. dr. Mihaela Zidarn, Klinika Golnik

11.55 - 12.15

Zmanjševanje škode odvisnosti od nikotina Kristjan Sirnik, Psihiatrična klinika Ljubljana

12.15 - 12.45

Motivacijski intervju pri zmanjševanju ali opuščanju kajenja doc. dr. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana

12.45 - 12.55

Razprava

13.05 - 14.05

Kosilo

3. Sklop:

Moderatorica: Barbara Bukovnik, ZD Kranj

14.05 - 14.25

Svetovanje za opuščanje kajenja mag. Jožica Mesarič, ZD Ljubljana

14.25 - 14.55

Zmanjševanje škode s stališča socialnih delavcev doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo

14.55 - 15.05

Razprava

4. Sklop:

Moderator: Jošt Torkar, ZD Kranj

15.05 - 16.10

OKROGLA MIZA: Kaj lahko zdravstveni delavci storimo pri zmanjševanju in preprečevanju škode, ki jo povzroča tobak

16.10 - 16.15

Zaključne misli in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 90 EUR. Za upokojence in študente kotizacije ni.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 0232 – 31012020.

Programski in organizacijski odbor:  Maruša Ahačič, Branko Bregar, Barbara Bukovnik, Anita Prelec, Majda Šmit.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze.

Dodatne informacije

Dodatne informacije po e-pošti: Majda Šmit sekcijapzzv@gmail.com   Barbara Bukovnik: barbara.bukovnik@gmail.com  Maruša Ahačič: marusy.ahacic@gmail.com

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.