30. strokovni seminar: Sedacija – anestezija med endoskopskimi posegi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

27/5/2022

08:00

Lokacija

Kongresni center Bernardin - Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož

Poglej na zemljevidu

Petek, 27.5.2022

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Otvoritev srečanja Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

I. SKLOP

Sedacija, anestezija v endoskopij Moderatorki: Monika Kalin Vodopivec in Carmen Bobnar Sekulić

9.10 - 9.30

Sedacija, anestezija med endoskopskimi posegi – posnetek stanja v naših endoskopskih centrih. Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

9.30 - 9.50

Sedacija in anestezija Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

9.50 - 10.10

Izkušnja bolnice s Chronovo boleznijo – ponavljajoče kolonoskopije Mateja Saje

10.10 - 10.30

Odgovornost v zdravstveni negi in na področju anestezije Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.

10.30 - 10.40

Naši sponzorji - OLYMPUS

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor

II. SKLOP

Sedacija med različnimi endoskopskimi posegi Moderatorki: Tatjana Gjergek in Jasna Smovnik

11.20 - 11.40

Vloga medicinske sestre pri endoskopiji otroka v anesteziji Vesna Turnšek, dipl. m. s., Gordana Rudelič, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

Sedacija in anestezija med bronhoskopijo Slavica Mohorič, dipl. m. s., Martina Košnik, dipl. m. s., Štefan Duh, dipl. zn., Maruša Žebaljec, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Učinkovitost in varnost sedacije med ESD in EFTRD Saša Puconja, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Izkušnja cistoskopije - kako jo olajšati Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s. in Tatjana Trajber, dipl. m. s.

12.40 - 12.50

Vprašanja in diskusija

12.50 - 13.00

VOLITVE članov izvršnega odbora sekcije in predsednika sekcije

13.00 - 14.30

Kosilo

III. SKLOP

Varnost pacienta med sedacijo v endoskopiji Moderatorki: Bojana Baričič in Marija Petrinec Primožič

14.30 - 14.50

Zdravstvena nega pred in po sedaciji pacienta Veronika Koren, dipl. m. s., Špela Goljevšček Škarabot, TZN

14.50 - 15.10

Zapleti med sedacijo Kristjan Jovanov Oblak, dipl. zn.

15.10 - 15.30

Team-time-out: zagotavljanje varnosti v endoskopiji Tatjana Gjergek, dipl. m. s.

15.30 - 15.40

Naši sponzorji - PRO-GEM

15.40 - 15.50

Vprašanja in diskusija

20.00

Večerja

Sobota, 28.5.2022

IV. SKLOP

Sprostitvene tehnike Moderatorki: Saša Puconja in Mateja Zajc Čižman

9.00 - 9.40

Kako kvalitetno preživeti delovni dan Gašper Pinter, dipl. KIN.

9.40 - 10.00

Razglasitev rezultatov volitev, podelitev priznanj Zbornice - Zveze

10.00 - 10.20

Psihološka priprava na endoskopske posege Monika Lazar, dipl. m. s., Elvana Butimir, dipl. m. s., Boštjan Rezar, dipl. zn.

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor

V. SKLOP

Proste teme Moderatorki: Monika Kalin Vodopivec in Marija Petrinec Primožič

11.00 - 11.20

Sodobna diagnostika in zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni Nataša Brglez Jurečič, dr. med.

11.20 - 11.40

Eozinofilni gastro-entero-kolitis študija primera Primož Jovan, dr. med.

11.40 - 12.00

Tveganja povezana z aplikacijo zdravil Monika Kalin Vodopivec, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Program Svit in vloga medicinske sestre pri vključevanju ciljne populacije v program Irena Debeljak dipl. m. s., uni. dipl. org.

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Plačilo kotizacije:
Dvodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 320€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta in kotizacija znaša 160€.
Enodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 190€ za člane, ki imajo poravnane obveznosti 95€.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-27052022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič, Bojana Baričič, Milena Kaplar, Carmen Bobnar Sekulić, Mateja Zajc Čižman, Saša Puconja .
Programski odbor: Marija Petrinec Primožič, Tatjana Gjergek, Monika Kalin Vodopivec, Jasna Smovnik.
Dodatne informacije: petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

Vljudno vabljeni!

Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji