30. LET STROKOVNE SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E joze.prestor@gmail.com
Datum & čas

17/3/2022

09:00

Lokacija

v predavalnicah hotela Atrij v Termah Zreče, Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 17. 03. 2022

I. SKLOP – OBRAVNAVA NOSEČNICE, POROD IN ZAPLETI

09.00 - 09.20

Komplikacije v nosečnosti, ki zahtevajo urgentno ukrepanje

09.20 - 09.40

Porod na terenu

09.40 - 10.00

Reanimacija novorojenčka

10.00 - 10.20

Reanimacija otroka

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

II. SKLOP – OSKRBA IN TRANSPORT NOSEČNICE IN DOJENČKA

11.00 - 11.20

Oskrba poškodovanega otroka (ITLS – Pediatric)

11.20 - 11.40

Vročinska stanja pri otrocih, kdaj je otrok ogrožen

11.40 - 12.00

Motnje zavesti pri otrocih, ali jih lahko predvidimo

12.00 - 12.20

Predstavitev vozila za transport dojenčkov in hudo poškodovanih otrok

12.20 – 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 14.00

ODMOR ZA KOSILO

III. SKLOP – MLADOSTNIK V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

14.00 - 14.20

Odraščanje in samopodoba, krutost priložnosti in možnosti

14.20 - 14.40

Zloraba alkohola, zdravil in psihoaktivnih substanc pri mladih

14.40 - 15.00

Obravnava akutne zastrupitve s PAS na terenu

15.00 - 15.15

Vprašanja in diskusija

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 30 LETNICI DELOVANJA STROKOVNE SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU (2020)

REŠEVALCI V SLOVENIJI – POGLED NAZAJ

15.30 - 15.45

Zbornica-Zveza in (Pravilnik o priznanjih) priznanja na področju zdravstvene in babiške nege predstavitev dobitnikov zlatega znaka, pogoji za priznanje na ožjem strokovnem področju

15.45 - 16.00

Sekcija reševalcev v zdravstvu - kratka kronologija delovanja 1990 - 2020

REŠEVALCI V SLOVENIJI – ZRCALO ZADNJIH LET

16.00 - 16.15

Mednarodni kongres reševalcev motoristov 2019 in 2021

16.15 - 16.30

Delavnice sekcije reševalcev - TPO, EKG, dihalna pot, obravnava otroka, smernice AMOK

16.30 - 16.45

Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP

16.45 - 17.00

Udeležba na tekmovanjih ekip reševalcev v tujini

REŠEVALCI V SLOVENIJI – PREPOZNALI SMO POSAMEZNIKE

17.00 – 17.30

Podelitev dveh priznanj na ožjem strokovnem področju za leto 2020/2022

IV. SKLOP – VOLITVE PREDSEDNIKA IN IZVRŠILNEGA ODBORA SEKCIJE ZA OBDOBJE 2022 – 2026

18.00 – 18.30

Poročanje volilno - kandidacijske komisije, predstavitev kandidacijske liste,

18.30 – 18.45

Predstavitev kandidatov za predsednika strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu

18.45 – 19.00

Izvedba tajnih volitev predsednika in članov IO Sekcije reševalcev v zdravstvu

19.30

Poročanje volilne komisije o rezultatih volitev

20.30

Varno druženje udeležencev strokovnega srečanja

Petek, 18. 03. 2022

V. SKLOP – PROSTE TEME, PRIKAZI ZANIMIVIH PRIMEROV, PRIKAZI DOBRE PRAKSE

09.00 - 09.15

Prosta tema, zanimivi primeri, dobra praksa, bitka s COVI19

09.15 - 09.30

Prosta tema, zanimivi primeri, dobra praksa, bitka s COVI19

09.30 - 09.45

Prosta tema, zanimivi primeri, dobra praksa, bitka s COVI19

09.45 - 10.00

Prosta tema, zanimivi primeri, dobra praksa, bitka s COVI19

VI. SKLOP – POGOJI DELA IN PRAVIČNO PLAČILO ZA DELO – OGLEDALO VLOGE REŠEVALCA

10.30 - 12.15

Vsebina sklopa je namenja predstavitvi dela sindikatov, ki predstavljajo reševalce v zdravstvu

12.15 - 13.30

ODMOR ZA KOSILO

VII. SKLOP – NALIJMO SI ČISTEGA VINA 2020 - VODENE OKROGLE MIZE

13.30 - 14.30

Pravica do pogojev dela in poštenega plačila za delo

14.45 - 15.45

Med razvijanjem sistema in razvijanjem strokovnosti

16.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je podelila za program licenčne in pedagoške točke.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z  vštetim DDV znaša 320 € (članom Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 160€). V kotizacijo je vštet program predavanj, zbornik predavanj, delovni kosili ter večerja z animacijo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–17032022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Prijava

Z letom 2012 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice-Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

 Prijava je možna tudi neposredno preko člana organizacijskega odbora na e-pošto tomaz.kavzer@gmail.com. Prijava naj v tem primeru vsebuje natančne podatke o udeležencih, članske številke Zbornice – Zveze ter podatke o plačniku kotizacije. Obvezen podatek je tudi e-pošta udeleženca.

Dodatne informacije

Namestitev
Seminar bo potekal v predavalnicah hotela Atrij v Termah Zreče, Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija. Rezervacije in informacije: Terme Zreče +386 (0)3 757 61 45, fax: +386 (0)3 576 24 46 ali e-pošta: terme@unitur.eu. Sobe za dogodek z delno rezervacijo so na voljo le do 18.02.2022.

Dodatne informacije so možne po e-pošti danijel.andoljšek@gmail.com ali joze.prestor@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujemo ob prijavi ustrezne podatke – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.