3. Simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor: Bolečina – tiha epidemija sodobnega časa

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

T 041 850 270 E info@dmsbzt-mb.si
Datum & čas

6/12/2019

08:30

Lokacija

v prostorih mariborske Kadetnice na Studencih (Center vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor)

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.15

Pozdravni nagovori

09.15 - 10.00

Bolečini pripadajo rahločutni odnosi, doc. dr. Andreja Poljanec

10.00 - 11.00

Bolečina telesa, čustev in duha: viri trpljenja v sodobnem človeku in pot v olajšanje Organske in psihoterapevtske osnove posluha, stika in podpore, Alenka Rebula

11.00 - 11.30

Vpliv aktiviranja access barsov pri obvladovanju in zmanjševanju intenzivnosti bolečine, dr. Sneža Ulčar

11.30 - 11.40

Razprava

11.40 - 12.00

Osvežujoč odmor

12.00 - 12.30

Primerjalne moči zdravilnih rastlin proti bolečinam, Sanja Lončar

12.30 - 12.45

Kontinuirana obravnava bolečine, Hilda Rezar, Maja Petre

12.45 - 13.00

Obravnava akutne bolečine po ginekoloških operativnih posegih ter vloga zdravstvene nege, Danijela Pušnik, Majlinda Morina Šaćiri, Katja Volmajer, Ivica Cizerl, Petra Šmigoc

13.00 - 13.15

Spremljanje bolečine v enoti intenzivne terapije, Jernej Mori

13.15 - 13.30

Prepoznavanje in ocena bolečine pri pacientu s traheostom, Dunja Gornjak, Andreja Trdin

13.30 - 13.40

Razprava

13.40 - 14.30

Odmor za kosilo

14.30 - 14.45

Družina - partner pri obravnavi posameznika v patronažnem varstvu, mag. Andreja Krajnc

14.45 - 15.00

Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi pacienta z bolečino, Martina Kajtna

15.00 - 15.15

Lajšanje porodne bolečine – stališče babice, Rosemarie Franc

15.15 - 15.30

Lajšanje akutne pooperativne bolečine- vidik anesteziologa, dr. Andreja Möller Petrun

15.30 - 15.45

Vpliv porodne epiduralne analgezije na izhod poroda, dr. Jožica Wagner Kovačec

15.45 - 16.00

Sočasnost bolečine in duševnih motenj, Sabina Finžgar, Simona Podgrajšek

16.00 - 16.15

Prepoznavanje in pristopi lajšanja bolečine pri osebah z duševno motnjo, Ivanka Limonšek

16.15 - 16.30

Najnovejše smernice za obravnavo bolečine v paliativni oskrbi, Nadja Lubajnšek

16.30 - 16.45

Spremljanje bolečine pri bolnikih v paliativni oskrbi na oddelku za onkologijo UKC Maribor, Betka Špalir Kujavec, Irena Tominc Krajnc

16.45 - 17.00

Obravnava bolečine v procesu poučevanja dijakov na srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor, Suzana Krajnc

17.00 - 17.15

Razprava in zaključek

18.00

Svečanost s podelitvijo najvišjih priznanj DMSBZT Maribor, Srebrni znak

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

v prostorih mariborske Kadetnice na Studencih (Center vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor)


T 041 850 270 E info@dmsbzt-mb.si W https://www.zbornica-zveza.si/

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in drugim zdravstvenim delavcem ter sodelavcem.

Za člane DMSBZT Maribor je izobraževanje brezplačno.

Za člane drugih regijskih društev kotizacija znaša 60 EUR.

Za nečlane Zbornice – Zveze kotizacija znaša 120 EUR.

Kotizacijo nakažete na TRR društva po izdanem računu.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja za licenčne točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani www.dmsbzt-mb.si ali na spletnih straneh Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si – E prijavnica.

Vljudno vabljeni!

Podpredsednica društva:
Ksenija Pirš, mag. zdr. ved

Predsednica društva:
mag. Barbara Donik