ODPOVEDANO! 3. Kongres gerontološke zdravstvene nege in oskrbe: Skozi labirint do starostnika

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

E gabrijela.valencic@gmail.com
Datum & čas

10/6/2020

08:00

Lokacija

Portorož

Sreda, 10.06.2020

08.00 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.15

Pozdravni nagovor Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

09.15 - 09.20

Pozdravni nagovor Gabrijela Valenčič, predsednica strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

09.20 - 09.50

Predstavitev socialno varstvenih zavodov v Sloveniji Slavko Bolčević, dipl. zn.

moderator: Slavko Bolčević

09.50 - 10.10

Razlogi za neadherenco pri starejših ljudeh v domačem okolju Helena Skočir, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred. in Ester Benko, mag. zdrav. neg., viš. pred.

10.10 - 10.30

Prikrita aplikacija zdravil dr. Branko Bregar, dipl. zn., viš. pred.

10.30 - 10.50

Prepoznava in ocena krhkosti pri starostnikih Veronika Derlink, dipl. m. s., viš. pred. Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg., pred. dr. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

10.50 - 11.30

Healthy lifestyle for aging well doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

11.30 - 11.40

Odmor

11.40 - 12.00

Terapija z glasbo Simona Kokot, dipl. m.s., glasbena terapevtka KNOLL

12.00 - 12.20

Preprečevanje inkontinenčnega dermatitisa Karmen Bolta

12.20 - 12.30

Razprava

12.30 - 13.30

Kosilo

moderator: Gabrijela Valenčič

13.30 - 13.50

Nevrorehabilitacija po možganski kapi z uporabo sodobne tehnologije Ivana Popovič, dipl.fiziot

13.50 - 14.10

Fizioterapija malo drugače Vesna Hojan, dipl. fizioterapevtka, Nina Del Cott Vodlan dipl. fizioterapevtka

14.10 - 14.30

Ocenjevalna orodja za oceno bolečine pri osebah z demenco Jana Benc, dipl. m. s., viš. pred. Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg., pred. dr. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

14.30 - 14.50

Prehranska dopolnila - pasti, kanabioidi Ivanka Limonšek, dipl.m. s., univ. dipl. org., Darja Potočnik, mag. farm.

14.50 - 15.10

Mikrobiota v 3 življenjskem obdobju in naturopatski prijem Erika Brajnik, naturopatinja

15.10 - 15.20

Razprava

15.20 - 15.35

Odmor

moderator: Ivanka Limonšek

15.35 - 15.55

Starejši z motnjo v duševnem razvoju Petra Tikvič, dipl.m.s.

15.55 - 16.15

Medkulturna oskrba v zdravstveni negi doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

16.15 - 16.35

Splošne smernice za duhovno oskrbo v zdravstveni negi dr. Klelia Štrancar

16.35 - 16.55

Razvijanje kompetenc komuniciranja medicinskih sester z uporabo vizualne umetnosti Kaja Mihajlovič, dipl. m. s., akad. slik., pred. dr. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved, viš. pred. Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg.

16.55 - 17.15

Urinska inkontinenca pri starostnikih je še vedno premalo prepoznana Valerija Kržič, dipl. m. s., viš. pred. Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg., pred. dr. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

17.15 - 17.35

Zakaj spolnosti pri starostnikih ne dojemamo kot potrebe? Vesna Lopuh, dipl. m. s., viš. pred. Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg., pred. dr. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

17.35 - 18.05

Volitve predsednika/predsednice strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu in članov izvršnega odbora

19.00

Večerja

Četrtek, 11.06.2020

moderator: Slavko Bolčević

08.00 - 08.30

Registracija udeležencev

08.30 - 08.45

Podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju

08.45 - 09.05

Srebrna nit Predstavitev društva

09.05 - 09.35

Poklicna etika medicinskih sester v labirintu zdravstvene obravnave starejšega Darinka Klemenc, dipl. m.s.

09.35 - 10.05

Vpliv izvajanja dialize v domačem okolju, na kakovost življenja bolnika Anica Proleta Majič mag. zdrav. nege

10.05 - 10.35

Odmor

moderatorja: Gabrijela Valenčič

10.35 - 11.05

Rane in oskrba razjede zaradi pritiska Hubert Terseglav, dipl. zdravstvenik

11.05 - 11.35

Sodelovanje med patronažno zdravstveno nego in zdravstveno nego v socialnem varstvu mag. Andreja Kranjc

11.35 - 11.55

Kako dijaki doživljajo umiranje in smrt Nikica Grkman, dipl. m.s.

11.55 - 12.25

Uspešna komunikacija in prepričljiv nastop v javnosti Barbara Polutnik Brusnik

12.25 - 12.45

Zaključek kongresa in razprava

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno usposabljanje in se upošteva pri napredovanju. Strokovno srečanje je v postopku vrednotenja in pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija:
Kotizacija z DDV znaša 320 €, za člane Zbornice-Zveze znaša 160€.

Kotizacijo nakažite na TRR ZZBNS-ZDMSBZTS: 02015-0258761480, sklic na št.00 0227-20200325, s pripisom »Strokovna sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu« ali po izstavitvi računa.

Prijave

Prijava je obvezna z e-prijavnico, ki je objavljena na spletni strani ZZBNS-ZDMSBZTS. Prosimo, če oddate prijave do 20.3.2020.

Ob registraciji potrebujete: člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Nočitve lahko rezervirate v Grand hotelu Bernardin ali Hotel Histrion, Hoteli Bernardin d.d. Obala 2 SI -6320 Portorož.
Ob rezervaciji nočitve, opozorite, da ste udeleženec Kongresa Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu.

Programski odbor: Gabrijela Valenčič, Ivanka Limonšek, Slavko Bolčević.
Organizacijski odbor: Gabrijela Valenčič, Slavko Bolčević, Inge Mesarec, Nada Hercan, Marija Bartolj, Frančišča Pinoza.