29. strokovni seminar Biološki material v endoskopiji in gastroenterologiji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

24/9/2021

08:00

Lokacija

Kongresni center Thermana Park Laško

Poglej na zemljevidu

08.00 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.30

Otvoritev srečanja s kratko zgodovino sekcije in pozdrav udeležencev Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

I. SKLOP

Odvzem bioloških vzorcev med endoskopijo Moderator: Monika Kalin Vodopivec, Jasna Smovik

09.30 - 09.50

Biopsija od A do Ž Tea Kurbus, dipl. m. s., Darja Lorber, dipl. m. s. Petra Kolar, dipl. m. s.

09.50 - 10.10

Odvzem bioloških vzorcev med bronhoskopijo Martina Košnik, dipl. m. s

10.10 - 10.30

Biopsija jeter Veronika Koren, dipl. m. s.

10.30 - 10.50

Odvzem materiala pri EUS punkcijah Turk Ernestina, dipl. m. s

10.50 - 11.00

Naš sponzor

11.00 - 11.10

Vprašanja in diskusija

11.10 - 11.40

Odmor

II. SKLOP

Analiza biološkega materiala Moderator: Tadej Ademovič, Tatjana Gjergek

11.40 - 12.00

Obdelava endoskopskih vzorcev v citologiji in histologiji. Barbara Košir dipl. inž. laboratorijske biomedicine, Nina Hajdinjak dipl., inž. laboratorijske biomedicine

12.00 - 12.20

Mikrobiološka analiza bioloških vzorcev odvzetih med endoskopskimi preiskavami v Laboratoriju za mikrobakterije dr. Eva Sodja, univ. dipl. mikrobiolog

12.20 - 12.40

Uporaba fekalnega protektina kot kazalca za aktivnost KVČB Tadeja Polanc, dipl. m. s., Carmen Bobnar Sekulič, dipl. m. s.

12.40 - 13.00

Oddaja blata za koprokulture, parazite in clostridium difficile Alenka Kramberger, dipl. m. s., Petra Sngam Hauptman, dipl. m. s.

13.00 - 13.10

Naš sponzor

13.10 - 13.20

Vprašanja in diskusija

13.20 - 15.00

Kosilo

III. SKLOP

Merjenje kazalnikov uspešnosti preiskav Moderator: Saša Puconja, Marija Petrinec Primožič

15.00 - 15.20

Sledljivost histološkega materiala Tatjana Gjergek, dipl. m. s

15.20 - 15.40

C13 urea dihalnih testov za določanje bakterije HP Jovanov Oblak Kristjan, dipl. zn.

15.40 - 16.00

Spremljanje kazalnikov kakovosti v procesu odvzema venske krvi doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

16.00 - 16.20

Naši sponzorji

16.20 - 16.30

Vprašanja in diskusija

16.30

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Kotizacija

Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 190,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta in kotizacija znaša 95,00€.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. SI56 02015-0258761480, sklic na 00 0218-24092021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana.

Prijava

Članska prijava

Splošna prijava

Dodatne informacije

Lokacija: Kongresni center Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič, Tatjana Gjergek .

Programski odbor: Marija Petrinec Primožič, Bojana Baričič, Milena Kaplar,Tadej Ademović, Carmen Bobnar Sekulić, Mateja Zajc Čižman, Monika Kalin Vodopivec, Saša Puconja

Dodatne informacije: petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

V primeru neugodne epidemiološke situacije bo seminar izveden on line.

Vljudno vabljeni!
Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji