25. slovenski posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo

Organizator

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

E majda.pusavec@klinika-golnik.si
Datum & čas

26/3/2020

13:30

Lokacija

Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica

Poglej na zemljevidu

13.30 - 14.00

Registracija udeležencev

14.00 - 14.20

Trenutna epidemiološka situacije tuberkuloze (TB) v svetu in v Sloveniji Petra Svetina, dr.med., spec.

Vodenje bolnikov s tuberkulozo in nadzorovano prejemanje protituberkuloznih zdravil po odpustu iz bolnišnice

14.20 - 14.35

Kaj je potrebno ob ambulantnem vodenju bolnika s TB Sanja Grm Zupan, dr.med.m., spec.

14.35 - 14.50

Nadzorovano prejemanje protituberkuloznih zdravil Eva Bučan, dipl.m.s.

14.50 - 15.05

Analiza DOT-a na Kliniki Golniku Tatjana Rogelj, dipl.m.s.

15.05 - 15.20

Dileme in izzivi ob izvajanju DOTa Barbara Zadnik, dipl.m.s.

15.20 - 15.35

Predstavitev mreže pTBNet - Pediatric tuberculosis network Europena trialsgroup asist. Uroš Krivec, dr.med.

15.35 - 15.50

Razprava

15.50 - 16.40

Odmor

Monitoring in spremljanje uspešnosti zdravljenja bolnikov s tuberkulozo in oseb z latentno okužbo z M. tuberculosis (LTBO)

16.40 - 16.55

Monitoring in spremljanje uspešnosti zdravljenja bolnikov s tuberkulozo Sanja Grm Zupan, dr.med., spec.

16.55 - 17.10

Monitoring in spremljanje uspešnosti zdravljenja oseb z LTBO Petra Svetina, dr.med., spec.

17.10 - 17.30

Razprava

Novosti na področju mikobakterij

17.30 - 17.45

Kako dolgo bomo še testirali občutljivost bacilov TB s klasičnimi metodami? Sara Truden, mag. mikrobiol.

17.45 - 18.00

Problemi in delo v laboratorijih za mikobakterije - ali smo res na prelomu? dr. Manca Žolnir-Dovč, univ.dipl.biol., spec.

18.00 - 18.15

Novosti na področju zdravljenja s protituberkuloznimi zdravili Janez Toni, mag.farm.

18.15 - 18.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Program posveta je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija: Kotizacije ni.

Prijava

Potrebna je pisna prijava po e-pošti: majda.pusavec@klinika-golnik.si.
Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice-Zveze.