23. Simpozij z mednarodno udeležbo ali naj ostanem (v ZNB) ali naj raje grem? – Skrbimo za prihodnost sodobne zdravstvene in babiške nege in zdravje družbe

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

24/11/2023

07:00

Lokacija

Dvorana Urška, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.00 - 8.00

Registracija udeležencev

I. SKLOP

Moderatorki: mag. Silva Kastelic & Gordana Lokajner

8.00 - 8.20

Mesto in vloga prostovoljnega društvenega povezovanja in delovanja v podporo poklicem v ZBN Đurđa Sima, predsednica društva s podpredsedniki društva DMSBZT Ljubljana

8.20 - 8.40

SKUPAJ → do cilja Nataša Vidnar, v. d. Gen. direktorice Direktorata za ZN (MZ)

8.40 - 9.10

Srečnih 7- sedem razlogov, da ostanete v poklicu medicinske sestre Wolfgang Kuttner, dipl. zdravstvenik, predsednik avstrijskega združenja medicinskih sester (predstavnik avstrijskega združenja ZN v EFN)

9.10 - 9.40

Izzivi mentorjem za izvajanje mentorstva novim generacijam izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič & izr. prof. dr. Bojana Filej (Fakulteta za zdravstvene vede v Celju)

9.40 - 10.00

Je vredno biti medicinska sestra Zuzana Tomášková, dipl. m. s, specialistka za neonatalno ZN (UKC Praga, Češka)

10.00 - 10.30

Delujemo skupaj za zdravstveno nego: izzivi in strategije iz izkušenj pariških bolnišnic Alicia Makani, dipl. ms. (Bolnišnica Cochin, Pariz, Francija)

10.30 - 11.00

Razprava in kratek odmor

II. SKLOP

Moderatorja: Đurđa Sima & mag. Peter Požun

11.00 - 11.20

Pomen vzgoje in izobraževanja v pripravi na poklic v zdravstvu mag. Silva Kastelic, (SZŠ)

11.20 - 12.00

Možgansko viharjenje – v iskanju slovenske rešitve Đurđa Sima & mag Peter Požun (DMSBZT Ljubljana)

12.00 - 13.00

Čas za kosilo

III. SKLOP

Moderatorki: Nada Sirnik & Katarina Kočnar

13.00 - 13.20

Ali ima zdravstvena nega prihodnost? Snežana Medaković, dipl.m.s. spec. periop. ZN, (članica IO EORNA, predsednica združenja instrumentark in MS v sterilizaciji Srbije, IKVB Dedinje - Beograd, R Srbija)

13.20 - 13.40

Strategija zaposlovanja in zadrževanja medicinskih sester in babic v Klinični bolnišnici Sveti Duh Tanja Lupieri, glavna medicinska sestra bolnišnice Sveti Duh Zagreb (R Hrvaška)

13.40 - 14.00

Voditeljstvo in karierna pot v ZBN Gordana Lokajner, dipl. m .s., univ. dipl. org. (DMSBZT Ljubljana)

14.00 - 14.20

Medicinska sestra/tehnik na meji – oditi z ali ostati na domači grudi« Tomislav Kovačević, ZT, (Švica)

14.20 - 14.50

Je plača pomemben motivator zadrževanja v poklicu Saša Kotar, viš. med. ses., univ. dipl.ped., (članica republiškega odbora dejavnosti za področje bolnišnic Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije)

14.50 - 15.20

Razprava in zaključek simpozija

Splošne informacije

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-lj.si (številka članske izkaznice) do 20. 11. 2023, oziroma do zasedenosti mes (150).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov: drustvomedsesljubljana@gmail.com