22. Simpozij: Empatija v procesu zdravstvene obravnave

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E info@drustvo-med-sester-lj.si
Datum & čas

25/11/2022

08:00

Lokacija

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, dvorana Urška, Dunajska 18, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.30

Pozdravne besede Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana

I. SKLOP

Moderatorji: Đurđa Sima & Gordana Lokajner

9.30 - 10.30

Pojem in definicija empatije doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

10.30 - 11.30

Vloga empatičnega komuniciranja v zdravstveni negi zasl. prof. dr. Mirjana Ule

11.30 - 12.30

Empatija med digitalnim in analognim izr. prof. dr. Dan Podjed

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 14.00

Odmor za kosilo

II. SKLOP

Moderatorji: Nada Sirnik & Sabina Vihtelič

14.00 - 14.30

Ali empatična komunikacija lahko ščiti pred izgorelostjo? Lea Penšek, dr. med.

14.30 - 15.00

Delovanje službe zdravstvene nege v Zavodu za prestajanje kazni Zapora IG Melita Kunej Mesec, dipl. m. s.

15.00 - 15.30

Izgorelost medicinskih sester in njihova uporaba tehnik čuječnosti Dijana Došen, dipl. m. s.

15.30 - 16.00

Razprava in zaključek simpozija

Splošne informacije

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, doc.dr. Radojka Kobentar
Organizacijski odbor: Nada Sirnik, Sabina Vihtelič

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu,
ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov: info@drustvo-med-sester-lj.si

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava do 21. 11. 2022, oziroma do zasedenosti mest (150).