2. simpozij o varnosti pacienta – kazalniki kot orodje za izboljšave

Organizator

UKC Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

E rudi.kocevar@kclj.si
Datum & čas

25/11/2023

08:00

Lokacija

UKC Ljubljana, predavalnica 1 in 2

8.00 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.10

Uvodni nagovor SD UKCL

9.10 - 9.30

Uvedba novih kazalnikov kakovosti in varnosti v medicini v Sloveniji Dorian Marušič

9.30 - 9.50

Spremljanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter digitalizacija Mircha Poldrugovac

9.50 - 10.10

Kdaj kazalnik kakovosti postane orodje za izboljšave? Špela Smrkolj

10.10 - 10.25

Diskusija

10.25 - 10.45

Kazalniki kakovosti na področju farmakovigilance v UKCL Matej Dobravc Verbič, Miran Brvar

10.45 - 10.55

Kazalniki na področju hemovigilance Peter Poredoš

10.55 - 11.00

Diskusija

11.00 - 11.30

Odmor za kavo

11.30 - 11.45

Kazalniki v anesteziji Simona Vrečič Slabe, Nina Pirc

11.45 - 12.00

Kazalniki, ki izboljšajo varnost in kakovost v enotah intenzivne terapije Primož Gradišek, Adela Stecher

12.00 - 12.15

Kazalniki kakovosti v porodništvu doc. dr. Tanja Premru

12.15 - 12.30

Kam kažejo kazalniki kakovosti Internistične prve pomoči? Hugon Možina

12.30 - 12.45

Spremljanje kazalnikov kakovosti akutnega koronarnega sindroma v Sloveniji Peter Radšel

12.45 - 13.00

Diskusija

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.15

Kazalniki kakovosti v reanimaciji Dušan Vlahović

14.15 - 14.30

Kazalniki kakovosti v medicinski edukaciji Marko Zdravković

14.30 - 14.45

How to get to zero infection rate with intravenous lines prof. Stefano Benvenuti

14.45 - 15.00

Okužbe kirurških ran Veronika Osterman

15.00 - 15.15

Kazalniki sistema vodenja tveganj in odklonov v UKC Ljubljana prof. Rok Accetto / prof. Radoslav Kveder

15.15 - 15.30

Diskusija

15.30 - 16.00

Odmor za kavo

16.00 - 16.15

Človeški dejavnik - kazalnik kakovosti in varnosti v anesteziji Dominika Oroszy

16.15 - 16.30

Kakovost in varnost zdravstvene nege na oddelku za intenzivno terapijo Dragica Karadžič, Mija Vahčič

16.30 - 16.45

Kazalniki procesov – zakaj je merjenje pomembno? Svarunja Ferš, Tatjana Trotovšek

16.45 - 17.00

Kakovostna in varna obravnava pacienta pri sekundarnih helikopterskih transportih Mateja Tomšič

17.00 - 17.15

Kazalniki učinkovitosti pooperativne analgezije v SLAPB - KOAIT Sonja Trobec

17.15 - 17.30

Kazalniki ZN usmerjeni na izhod zdravljenja Marjetka Medvešček

17.30 - 17.40

Prosta tema

17.40 - 17.50

Prosta tema

17.50 - 18.00

Diskusija

18.00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok organizira 2. simpozij o varnosti pacientov z mednarodno udeležbo predavateljev, 25. novembra 2023 v UKCL.

Prijava

Rok za prijavo na simpozij je do vključno 20. 11. 2023. Prijave sprejemamo preko internetnega obrazca https://forms.office.com/e/qT2TDDffZA