2. PEDIATRIČNA NEFROLOŠKA ŠOLA – REDKE BOLEZNI LEDVIC

Organizator

UKC Maribor

E Bojana.SECNJAK@ukc-mb.si
Datum & čas

13/3/2020

00:00

Lokacija

HOTEL HABAKUK (Kristalna dvorana)

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.15

Uvodna slovesnost

09.15 - 10.00

Rare kidney diseases – the role of geneticist Dr. Kalman Tory, dr. med.

10.00 - 10.20

Vloga genetika pri obravnavi bolnikov z redkimi boleznimi ledvic v Mariboru Asist. dr. Danijela Krgović, univ. dipl. biokem.

10.20 - 10.40

Obravnava in zdravljenje bolnika z redko boleznijo ledvic – pogled internista nefrologa Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.

10.40 - 11.00

Obravnava in zdravljenje bolnika z redko boleznijo ledvic – pogled pediatra nefrologa Izr. prof. dr. Marčun Varda, dr. med.)

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.40

Odmor s kavo

11.40 - 12.00

Dedne glomerulopatije Mirjam Močnik, dr. med

12.00 - 12.20

Redke tubulopatije Asist. Martina Filipič, dr. med.

12.20 - 12.40

Prizadetost ledvic v sklopu nevrokutanih sindromov Asist. Sonja Golob Jančič, dr. med.

12.40 - 13.00

Dedne cistične bolezni ledvic Mladen Crnobrnja, dr. med.

13.00 - 13.20

Bolnik s hemolitično-uremičnim sindromom – pomen timskega pristopa Mirjam Močnik, dr. med.)

13.20 - 13.30

Razprava

13.30 - 14.15

Kosilo

14.15 - 14.35

Vloga radiologa pri obravnavi otrok z redkimi boleznimi ledvic Doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med., Nina Schweighofer, dr. med.

14.35 - 14.55

Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov z redkimi boleznimi ledvic Monika Pevec, mag. zdrav. – soc. manag., dipl. m. s.

14.55 - 15.15

Vloga psihologa pri obravnavi otrok z redkimi boleznimi ledvic Asist. Jernej Vidmar, spec. klin. psih.

15.15 - 15.35

Vloga dietetika pri obravnavi otrok z redkimi boleznimi ledvic Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

15.35 - 15.55

Bolnica z “renal coloboma” sindromom in kronično ledvično boleznijo Tadej Petek, dr. med.

15.55 - 16.15

Cepljenje pediatričnih bolnikov z redko boleznijo ledvic Asist. Martina Filipič, dr. med.

16.15 - 16.20

Razprava

16.20 - 16.45

Odmor s kavo

16.45 - 18.15

Praktične delavnice

Vzgoja in izobraževanje bolnikov z redkimi boleznimi ledvic Monika Pevec, dipl. m. s., mag. zdrav. – soc. manag., Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

Timska obravnava bolnikov z redkimi boleznimi ledvic Mladen Crnobrnja, dr. med., Mirjam Močnik, dr. med.

Redka kazuistika Asist. Martina Filipič, dr. med., Tadej Petek, dr. med.

Predstavitev ERKNet in ERKReg Izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., asist. Sonja Golob Jančič, dr. med.

Splošne informacije

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Kotizacije ni.

Prijava

Prijave potekajo na spletni strani UKC Maribor – strokovna srečanja ali preko spletni strani Zbornice-Zveze – E-prijavnica.

Program