18. Simpozij zdravstvene in babiške nege: Prispevek zdravstvene nege in babištva k trajnostnemu razvoju družbe

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

13/5/2022

09:00

Lokacija

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Poglej na zemljevidu

9.00 - 9.15

Otvoritev simpozija

I. SKLOP Moderatorji: Anita Prelec, mag. Janez Kramar

9.15 - 9.55

Nursing And Midwifery - Shaping Our Future prof. Elizabeth Adams

9.55 - 10.35

Sustainable Development Goals in Time of Recovery dr. Konstantinos Petsios

10.35 - 11.15

Pandemija odpadkov izr. prof. dr. Dan Podjed

11.15 - 12.15

Odmor

II. SKLOP Moderatorji: Nataša Piletič, Metka Plesničar

12.15 - 12.40

Zagotavljanje kakovosti bolnišničnega okolja v povezavi s sindromom bolnih stavb pri zdravstvenih delavcih doc. dr. Sedina Kalender - Smajlović, doc. dr. Andreja Kukec, doc. dr. Mateja Dovjak

12.40 - 13.05

Trajnostno delo: misija mogoče! dr. Sonja Robnik

13.05 - 13.30

FRIDA, neizbežna prihodnost ali izjemna priložnost? Razvoj robotizacije kot odziv na spreminjajoče se zdravstvene potrebe doc. dr. Izidor Mlakar

13.30 - 13.50

Odmor

III. SKLOP Moderatorji: Gordana Lokajner, Metka Plesničar

13.50 - 16.00

Robotizacija in telezdravstvo v zdravstvenem in socialnem varstvu - danes za jutri

13.50 - 14.00

Projekt E-OSKRBA za varno bivanje doma mag. Peter Pustatičnik

14.00 - 14.15

»Prihodnost je že tukaj« Vloga zdravstvene nege v telemedicini Ines Šegš Pušnik, Dominika Oroszy, dr. med

14.30 - 14.45

Zdravila, prosim! - predstavitev robota za transport zdravil v SB Slovenj Gradec Jelena Čubra

14.45

Srebrni sponzor se predstavi

Ohranimo planet - napredne rešitve za zdravstvo in socialno varstvo Renata Pevec, Birokepsi

14.50 - 15.10

VV projekt - ˝back to life˝ Viki Kotar, URI Soča

15.10 - 15.25

Daleč, a vseeno blizu - Teleedukacija in nosečnostna sladkorna bolezen Sonja Mušič, Klinika Golnik

15.25 - 15.40

Pošiljanje podatkov o intervenciji v urgentni center, e-manchersterska triaža in telemedicina asist. mag. Janez Kramar

15.40 - 16.00

Razprava in zaključki simpozija

Splošne informacije

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95€). Študentje in upokojenci plačajo 20€.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 02015-0258761480, sklic 0110-005-13052022.

Za udeležbo na simpoziju prejmete 8 licenčnih točk.

Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 300 udeležencev.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si