ODPOVEDANO! 17. simpozij zdravstvene in babiške nege: »Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja je 27.11.2020 in bo v kratkem objavljen na spletni strani.

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

11/5/2020

08:15

Lokacija

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Poglej na zemljevidu

Ponedeljek, 11. maj 2020

08.15 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.20

Otvoritev simpozija

09.20 - 09.50

Year of the nurse and the midwife 2020: Strengthening nursing and midwifery in the WHO European region dr. Aiga Rurane, Svetovna zdravstvena organizacija

09.50 - 10.30

The pursuit of excellence in research within nursing: Challenges & opportunities in the next decade prof. Hugh McKenna

10.30 - 11.00

Pravica do zdravja za vse Peter Svetina, varuh človekovih pravic

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.10

Med zavezo pacientu in zavezo zdravniku Izr. prof. dr. Igor Pribac

12.10 - 12.50

Kam drvi ta svet in vloga medicinske sestre v družbi Zenel Batagelj, VALICON partner

12.50 - 13.30

Ali je kultura nenasilja naša vrednota? Dora Lešnik Mugnaioni, uni. dipl. soc.

13.30 - 14.30

Forum z vsemi plenarnimi predavatelji Moderira Maja Sodja

14.30 - 15.30

Kosilo

15.30 - 15.35

Satelitski simpozij

15.35 - 16.15

Potreba novih generacij v zdravstveni negi “izkusiti nekaj novega”- izziv za zdravstveno nego 21. stoletja Ivanka Limonšek, dipl.m.s., univ.dipl. org.

16.15 - 17.00

film Življenje Florence Nightingale – poklon ob 200. letnici rojstva

17.00 - 17.15

Razprava in zaključek

Torek, 12. maj 2020

09.00 - 09.30

Posledice dejavnikov stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah doc. dr. Mojca Dobnik, doc. dr. Matjaž Maletič, prof. dr. Brigita Skela Savič

09.30 - 10.00

Propuštena njega: međunarodni i višedimenzionalni aspekt Branka Rimac, mag. zdr. nege, Hrvaška, prof. dr. Olga Riklikienė. Litva

10.00 - 10.30

Duhovna oksrba kot del celostne obravnave pacienta dr. Klelija Štrancar , univ. dipl. teologinja

10.30 - 10.35

Satelitski simpozij

10.35 - 11.00

Odmor

11.00 - 12.30

Delavnice prvi del (vsaka delavnica se ponovi dvakrat)

Čuječnost v zdravstveni negi viš. pred. Helena Kristina Halbwach, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Skupinska hipnoza za premagovanje stresa Jernej Kocbek, dipl. zn., terapevt medicinske hipnoze

Potrebe po vpeljavi ergonomskih pristopov na delovnem mestu medicinske sestre doc. doctoris (Ph.D.) Republika Češka, mag. David Ravnik, dipl. fiziot., Eur. erg.

V timu imamo problem - ali vidimo več možnosti za rešitev? Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi:

12.30 - 13.30

Kosilo

13.30 - 15.00

Delavnice drugi del

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0110-005. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Zgodnja kotizacija Pozna kotizacija
plačilo do 10. aprila 2020
plačilo do 10. aprila 2020

Člani ZZ*

Drugi udeleženci

Člani ZZ*

Drugi udeleženci
Dvodnevna kotizacija 160,00 € 320,00 € 180,00 € 360,00 €
Enodnevna kotizacija 95,00 € 190,00 € 115,00 € 320,00 €
Kotizacija za študente in upokojence 20,00 € 40,00 € 20,00 € 40,00 €

* s plačano članarino.

Do študentske kotizacije so upravičeni samo študenti zdravstvene oziroma babiške nege, ki niso zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pri drugem delodajalcu.

V cene je vključen DDV.

Aktivni udeleženci kotizacijo plačajo skladno z zgornjim cenikom.

Kotizacija vključuje:

  • Udeležbo na kongresu
  • Kongresne materiale
  • Osvežitve med odmori in kosilo

Prijave

Povezava do spletne prijave 17. simpozij zdravstvene in babiške nege: »Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«:

http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=62542

Spletna prijava na delavnico:

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

Informacije o plačilu kotizacije so na voljo:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana

Tel. št. : 01 544 54 83
Fax: 01 544 54 81
E-naslov: racunovodstvo@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Mojca Čerček

Informacije o prijavi na izobraževanje:
Tel. št. : 01 544 54 82, interna številka 2
E-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Špela Pavlič