AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

17. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: »Z MEDICINSKIMI SESTRAMI IN BABICAMI DO ZDRAVJA ZA VSE«

Organizator

17. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: »Z MEDICINSKIMI SESTRAMI IN BABICAMI DO ZDRAVJA ZA VSE«

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

27/11/2020

08:15

Lokacija

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Poglej na zemljevidu

GRANDIS

GRANDIS

08.15 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.10

Otvoritev simpozija

09.10 - 09.40

Year of the nurse and the midwife 2020: Strengthening nursing and midwifery in the who European region dr. Aiga Rurane, Svetovna zdravstvena organizacija

09.40 - 10.10

Pravica do zdravja za VSE Peter Svetina, varuh človekovih pravic

10.10 - 10.50

Med zavezo pacientu in zavezo zdravniku Izr. prof. dr. Igor Pribac

10.50 - 11.20

Odmor

11.20 - 12.10

Kam drvi ta svet in vloga medicinske sestre v družbi Zenel Batagelj, VALICON partner

12.10 - 12.50

film Življenje Florence Nightingale – poklon ob 200. letnici rojstva

12.50 - 13.10

Razprava

13.10 - 14.00

Kosilo

HEROS 1

HEROS 1

14.00 - 14.30

Ali je kultura nenasilja naša vrednota? Dora Lešnik Mugnaioni, uni. dipl. pol.

14.30 - 15.00

Potreba novih generacij v zdravstveni negi “izkusiti nekaj novega”- izziv za zdravstveno nego 21. stoletja Ivanka Limonšek, dipl.m.s., univ.dipl. org.

15.00 - 15.30

V timu imamo problem - ali vidimo več možnosti za rešitev? Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

15.30 - 15.45

Razprava in zaključki

HEROS 2

HEROS 2

14.00 - 14.30

Posledice dejavnikov stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah doc. dr. Mojca Dobnik, doc. dr. Matjaž Maletič, prof. dr. Brigita Skela Savič

14.30 - 15.00

Propuštena njega: međunarodni i višedimenzionalni aspekt Branka Rimac, mag. zdr. nege, Hrvaška, prof. dr. Olga Riklikienė. Litva

15.00 - 15.30

Duhovna oskrba kot del celostne obravnave pacienta dr. Klelija Štrancar, univ. dipl. teologinja

15.30 - 15.45

Razprava in zaključki

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0110-005. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 95 €).
Kotizacija z vštetim DDV za študente in upokojence znaša 20 €.

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija vključuje:

  • Udeležbo na kongresu
  • Kongresne materiale
  • Osvežitve med odmori in kosilo

Prijave

Povezava do spletne prijave 17. simpozij zdravstvene in babiške nege: »Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«:

https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=62542

Spletna prijava na delavnico:

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

Informacije o plačilu kotizacije so na voljo:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana

Tel. št. : 01 544 54 83
Fax: 01 544 54 81
E-naslov: racunovodstvo@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Mojca Čerček

Informacije o prijavi na izobraževanje:
Tel. št. : 01 544 54 82, interna številka 2
E-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Špela Pavlič