17. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: »Z MEDICINSKIMI SESTRAMI IN BABICAMI DO ZDRAVJA ZA VSE«

Datum & čas

27/11/2020

08:15

Lokacija

E-izobraževanje

09.00 - 09.10

Otvoritev virtualnega simpozija

09.10 - 09.35

Year of the nurse and the midwife 2020: Strengthening nursing and midwifery in the who european region dr. Aiga Rurane, Svetovna zdravstvena organizacija

09.35 - 10.00

Pravica do zdravja za vse Peter Svetina, varuh človekovih pravic

10.00 - 10.25

Posledice dejavnikov stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah doc. dr. Mojca Dobnik, doc. dr. Matjaž Maletič, prof. dr. Brigita Skela Savič

10.25 - 10.50

Propuštena njega: Međunarodni i višedimenzionalni aspekt Branka Rimac, mag. zdr. nege, Hrvaška, prof. dr. Olga Riklikienė. Litva

10.50 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.25

Ali je kultura nenasilja naša vrednota? Dora Lešnik Mugnaioni, uni. dipl. pol.

11.25- 11.50

V timu imamo problem - ali vidimo več možnosti za rešitev? Aljoša Lapanja , dipl. z.n., univ. dipl. soc. ped., Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s, Vesna Sekelj Rangus, dipl.m.s.

11.50 - 12.15

Potreba novih generacij v zdravstveni negi “izkusiti nekaj novega”- izziv za zdravstveno nego 21. stoletja Ivanka Limonšek, dipl.m.s., univ.dipl. org

12.15 - 12.40

Duhovna oskrba kot del celostne obravnave pacienta - splošna priporočila dr. Klelija Štrancar, univ. dipl. teologinja, pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org.

12.40 - 13.30

film Življenje Florence Nightingale – poklon ob 200. letnici rojstva