15. Dnevi Marije Tomšič – Nazaj k osnovam zdravstvene nege

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede in Univerzo v Novem mestu

E barbara.spilek@sb-nm.si
Datum & čas

19/1/2024

08:30

Lokacija

Kongresno kulturni center, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev Moderatorka: Barbara Luštek

9.00 - 9.30

Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori

9.30 - 10.30

Odnos do pacienta in sodelavcev Andrej Pešec, univ. dipl. pol., Znanje za življenje

10.30 - 11.00

Higiena rok v zdravstvu Ingrid Jaklič, dipl. san. inž., Splošna bolnišnica Novo mesto

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.40

Odmor

Moderatorka: Marta Blažič

11.40 - 12.00

Poučevanje osnov zdravstvene nege Patricija Valentina Razpotnik, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

12.00 - 12.20

Priprava pacienta na operativni poseg Barbara Jančar, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Novo mesto

12.20 - 12.40

Predstavitev potreb po zdravstveni negi v luči pacienta Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

12.40 - 13.00

Svetlobna terapija BIOPTRON za uporabo v namen preventive, kurative in rehabilitacije Aleksandra Saša Oberstar, medicinska sestra-babica, dipl. ekon. (UN) Strokovna sodelavka za svetlobno terapijo in medicinske aparate ZEPTER Slovenica d. o. o.

13.00 - 13.10

Razprava

Moderatorka: Andreja Gradišek

13.10 - 14.20

Nad okužbe na sodoben in enostaven način Andreja Barbarič, vodja blagovnih znamk IBR v Regiji Slovenija Krka d. d.

14.40 - 15.00

Medicinska sestra - član tima v zdravstveni dejavnosti Marta Blažič, mag. zdr. nege, Splošna bolnišnica Novo mesto

15.00 - 15.20

Ali je bil poklic medicinske sestre kdaj sanjski? mag. Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica Novo mesto

15.20 - 15.40

Razprava

15.40 - 16.40

Okrogla miza o priložnostih za izboljšave v zdravstveni negi Nataša Piletič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Splošna bolnišnica Novo mesto - Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic - Dr. Gorazd Laznik, viš. pred., prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede - Vida Novinec, organizatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola - Gregor Cuzak Zveza organizacij pacientov Slovenije - Študenti študijskega programa Zdravstvena nega Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede - Dijaki Izobraževalnega programa Zdravstvena nega Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola - Aida Klemenčič, predstavitev osebne izkušnje

16.40

Zaključne misli in zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane Zbornice – Zveze 190 € z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50
% popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih in kosilo. Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »15. Dnevi Marije Tomšič«. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze, najkasneje do 17. januarja 2024 oziroma do zasedbe prostih mest. Za informacije, vezane na prijavo, se lahko obrnete tudi na
Barbaro Špilek, e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, doc. dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek,
Barbara Luštek, Karmen Janežič, Andreja Gradišek.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora. Organizator dopušča možnost spremembe programa.