14. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: Medicinske sestre in babice skupaj za zdravje ljudi

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

11/5/2023

09:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj

Poglej na zemljevidu

Splošne informacije

Dvodnevna kotizacija z  vštetim DDV znaša 360€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180€).
Enodnevna kotizacija z  vštetim DDV znaša 220€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110€).
Študentje in upokojenci plačajo 20€.

Kotizacijo plačajo vsi udeleženci, tako pasivni kot aktivni.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 02015-0258761480, sklic 0110-005-11052023.

Za udeležbo na kongresu boste prejeli licenčne točke.

Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 350 udeležencev.