14. Dnevi Marije Tomšič – Organizirano delovanje medicinskih sester jugovzhodne regije skozi čas

Organizator

DMSBZT Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto in Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

E barbara.spilek@sb-nm.si
Datum & čas

20/1/2023

08:30

Lokacija

Kongresno kulturni center, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Poglej na zemljevidu

Moderatorka: Marta Blažič

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.30

Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori

9.30 - 10.00

Razmislek o prihodnosti zdravstvene nege kot dela zdravstvenega varstva Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

10.00 - 10.30

Zgodovina izobraževanja za poklice v zdravstveni negi Irena Keršič, dipl. m. s., Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

10.30 - 11.00

Zgodovinski oris delovanja zaščitnih sester, otroških negovalk in bolniških strežnic na Slovenskem Marjeta Berkopec, dipl. m. s., Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.40

Odmor

Moderatorka: Barbara Luštek

11.40 - 12.00

Na stoletni poti znanja Zdenka Seničar, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Novo mesto

12.00 - 12.20

Šest desetletij Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto Marija Račič, VMS, univ. dipl. organizator, Gloria Šepec, dipl. m. s., Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

12.20 - 12.50

Razvoj visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege v jugovzhodni regiji Slovenije Doc. dr. Ljiljana Leskovic, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

12.50 - 13.10

Medicinske sestre na primarni ravni Kristina Novak, dipl. m. s., Zdravstveni dom Trebnje

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.40

Kosilo

Moderatorka: Mojca Saje

14.40 - 15.00

Varstveno delovni center Novo mesto skozi čas Renata Grill, dipl. m. s., Jasmina Juršić, dipl. m. s., Varstveno delovni center Novo mesto

15.00 - 15.20

Zakaj ne želim več delati v domu za starejše? Osebna mnenja nekdanjih izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe Adrijana Makaj, dipl. m. s., magistrica zdravstvene in socialne oskrbe, Kerstin Kodrič, dipl. m. s., Dom starejših občanov Krško

15.20 - 15.40

Razvoj zdravstvene nege v Zdraviliški rehabilitacijski dejavnosti Term Dolenjske Toplice skozi čas Gabrijela Jelka Srša, dipl. m. s., dipl. ekon., Primož Žlak, dipl. zn, mag. zdrav. vzgoje in managamenta, Terme Dolenjske Toplice

15.40 - 15.50

Razprava

15.50

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane Zbornice – Zveze 190 € z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih in kosilo. Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »14. Dnevi Marije Tomšič«. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali na e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si ter na naslovu: Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Infekcijski oddelek, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 17. januarja 2023 oziroma do zasedbe prostih mest.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Programsko – organizacijski odbor: Nataša Piletič, Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, Karmen Janežič, Andreja Gradišar.

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora.
Organizator dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora:
Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdravstvu