13. simpozij urološke zdravstvene nege v okviru 8. kongresa Združenja urologov Slovenije, s sodelovanjem Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

T 041 315 225 E majda.topler@sb-sg.si
Datum & čas

30/9/2022

08:00

Lokacija

Austria Trend Hotel, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Petek, 30.9.2022

8.00 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.15

Otvoritev simpozija s pozdravnimi nagovori Moderatorki: Suzana Šega, mag. zdr. nege, Mojca Rednak, mag. zdr. ved.

9.15 - 9.35

Obravnava pacienta v urološki specialistični ambulanti v SB SG ter analiza pojavnosti vnetnih procesov po transrektalni punkciji prostate Miha Perič, dipl. zn., Marina Grenko, dipl. m. s., SB SG

9.35 - 9.55

Vloga operacijske medicinske sestre pri transperinealni fuzijski biopsiji prostate Anita Brglez, dipl. m. s. UKC MB

9.55 - 10.15

Kakovost življenja moških z urinsko inkontinenco po operaciji - radikalni prostatektomiji in vloga medicinske sestre Mojca Rednak, mag. zdr. ved., SB SG

10.15 - 10.35

Vloga medicinske sestre pri aplikaciji hormonske terapije pri zdravljenju raka prostate Sabina Vrbnjak, dipl. m. s., Zumro Ćehić Beganović dipl. m. s., UKC LJ

10.35 - 10.55

Uporaba irigacijskega Rocamed sistema v urološki endoskopski operacijski UKC Maribor Metka Škofič, mag. zdrav.- soc. manag., dipl. m. s. Barbara Borko, univ. dipl. org., dipl. m. s., UKC MB

10.55 - 11.10

Pojav »TUR (P) sindroma« pri transuretralni resekciji prostate Polona Lodrant, dipl. m. s., Klavdija Kramer, dipl. m. s., SB SG

11.10 - 11.20

Razprava

11.20 - 11.30

Predstavitev sponzorjev

Curan katetri: Strokovnjak za intermitentno kateterizacijo MEDICO – Eva Bukovec

11.30 - 12.00

Odmor Moderatorki: Željka Rikić, dipl. m. s., Helena Kotnik, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Living donor laparoskopsko asistirana nefrektomija - nova kirurška metoda, ki je dajalcu bolj prijazna dr. Simon Hawlina, dr. med. UKC LJ

12.20 - 12.40

Urgentna stanja v urologiji Liljana Semprimožnik, dipl. m. s., UKC LJ

12.40 - 13.00

Intravezikalna aplikacija Botulin toxina v urologiji Mateja Zajc-Čižman, dipl. m. s., Tatjana Trajber, dipl. m. s., UKC LJ

13.00 - 13.20

Obravnava urološkega pacienta v času epidemije covid-19 v SB Murska Sobota Klara Ciz, dipl. m. s., Bojana Jerebic, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag.

13.20 - 13.30

Razprava

13.30 - 14.30

Kosilo

Moderatorki: Marina Grenko dipl. m. s., Bojana Jerebic, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag.

14.30 - 14.50

Radikalna cistektomija s kontinentno ortotopno derivacijo urina dr. Zoran Krstanoski, dr. med., spec. urolog SB SG

14.50 - 15.10

Zdravstvena nega pacienta po radikalni cistektomiji s kontinentno ortotopno derivacijo urina – študija primera Helena Kotnik, dipl. m. s., SB SG

15.10 - 15.30

Pojavnost zapletov po operaciji - Radikalna cistektomija Katarina Grm, mag. zdr. soc. manag., Barbara Sovič, dipl. m. s., UKC MB

15.30 - 15.45

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege na področju urološke zdravstvene nege, Majda Topler, mag. zdr. nege, Mojca Rednak, mag. zdr. ved, SB SG

15.45 - 16.00

Razprava in izmenjava izkušenj

16.00 - 16.30

Odmor

Moderatorki: Nevenka Plot, dipl. m. s. Majda Topler, mag. zdr. nege

16.30 - 16.50

Gangrena Fournier – študija primera Rok Kovačič, dipl. zn., SB CELJE

16.50 - 17.10

Vpliv covida na urološko diagnostiko Zdenka Cencelj Mauh, dipl. m. s., SB CELJE

17.10 - 17.50

UČNI DELAVNICI:

- Intermitentna čista samokateterizacija mehurja Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s., Špela Kovač, dipl. m. s., UKC LJ

- Aplikacija hormonske terapije Željka Rikić, dipl. m. s. UKC MB, Marina Grenko, dipl. m. s., SB SG

17.50 - 18.00

Zaključki simpozija

20.00

Večerja

Sobota, 1.10.2022

9.00 - 18.00

Udeležba je omogočena na zdravniškem delu izobraževanja, program objavljen na spletni strani.

Splošne informacije

Strokovno predavanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanje Zbornice–Zveze pod sklepom št.: I-2022-0515-0515 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Kotizacija

Zgodnje prijave potekajo do 15. 9. 2022 in je kotizacija 50€
Po 15. 9. 2022 pa je kotizacija 60€

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vse informacije in prijavnico najdete na spletni strani Združenje urologov Slovenije (ZUS): https://zus.si/8-th-slovenian-urological-congress/?nowprocket=1

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede strokovnega srečanja: Majda Topler, tel.: 041 315 225, e-naslov: majda.topler@sb-sg.si.
Mojca Rednak, tel.: 02 8823400 int. 654, e-naslov: mojca.pfajfar@sb-sg.si

Organizacijski odbor: Zoran Krstanoski, ZUS predsednik, Andreja Kogelnik, ZUS tajnica, Boris Košuta, Dimche Malukoski, Andraž Miklavžina, Majda Topler, Cvetka Smrtnik, Janja Pungartnik.
Strokovni odbor: Majda Topler, Mojca Rednak, Helena Kotnik, Suzana Šega, Nevenka Plot, Željka Rikić, Simona Lah, Bojana Jerebic.