13. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E sekcija-urgenca@zbornica-zveza.si
Datum & čas

12/4/2024

08:15

Lokacija

Delfin Hotel Zdus d. o. o., Tomažičeva ulica 10, 6310 Izola - Isola

Poglej na zemljevidu

8.15 - 8.50

Registracija

8.50 - 9.00

Pozdrav udeležencem in uvod

9.00 - 9.30

Pristop, prepoznava in ukrepanje ob srčnem zastoju odraslih z uporabo AED Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege, Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s.

9.30 - 10.00

Kdaj in koga oživljamo drugače Ana Štefančič, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Uporaba zdravil pri postopkih oživljanja Monika Kralj, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Prisotnost svojcev ob reanimaciji doc. dr. Vesna Homar, dr. med., spec. urgentne in družinske medicine

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Intravenska pot in alternative Zorica Panić, dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Oskrba dihalne poti Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s.

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 13.45

Kosilo

13.45 - 14.30

Pisno preverjanje znanja (test z zaprtimi vprašanji)

14.30 - 17.30

Praktično delo v skupinah in preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Skupina A: Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED Vojko Anderle, dipl. zn., Ana Štefančič, dipl. m. s., Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege

Skupina B: Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s., Zorica Panić, dipl. m. s.

Skupina C: Oskrba dihalne poti Matjaž Mohorič, dipl. zn., Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s.

17.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje. Program je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 12042024 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Prijava možna tudi po e-pošti: sekcija-urgenca@zbortnica-zveza.si Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije pri ga. Nadi Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: sekcija-urgenca@zbornica-zveza.si